Protest przeciw zajmowaniu przez Radę Miasta Zamościa stanowisk w sprawach światopoglądowych

Szanowni Radni Miasta Zamościa,

My niżej podpisani, mieszkańcy Zamościa wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec zajmowania przez Radę Miasta stanowisk wkraczających w strefę wolności światopoglądowej, zagwarantowanej przez Konstytucję RP każdemu obywatelowi.

Rada Miasta Zamość przyjmując na Sesji w dniu 26 sierpnia 2019r. uchwałę w sprawie ataków na ks. Abp. Marka Jędraszewskiego, daleko wykroczyła poza swoje zadania określone w Art. 7. Ust. 1. Ustawy o Samorządzie Gminnym. Zajmując jednoznaczne stanowisko w sprawach światopoglądowych, Rada Miasta Zamościa sprzeniewierzyła się również wartościom zawartym w Konstytucji RP tj w art. 32.

Rolą Rady Miasta jako organu stanowiącego jest takie kształtowanie prawa lokalnego, którego celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej do której należą WSZYSCY MIESZKAŃCY, bez względu na to jaki światopogląd wyznają.

W związku z powyższym, jako mieszkańcy Miasta żądamy od Rady Miasta Zamościa wycofania przyjętej w dniu 26 sierpnia 2019r. uchwały oraz powstrzymania się od zajmowania stanowisk w sprawach światopoglądowych, które są sferą indywidualnej wolności każdego obywatela i mieszkańca Miasta.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Kamil do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook