Sprzeciw wobec angażowania Polski w wojnę

  My Polacy jedyni rdzenni mieszkańcy oraz jedyni prawowici właściciele naszego kraju, stanowczo potępiamy działania polskojęzycznego rządu, w postaci przekazywania uzbrojenia ukraińskiej armii. Jednocześnie żądamy natychmiastowego zaprzestania działań w postaci osłabiania naszego bezpieczeństwa poprzez przekazywanie naszej broni narodowi, który od pokoleń do chwili obecnej jest wrogi Polakom, o czym świadczy kult postaci, które dokonały zbrodni na naszych przodkach. W związku z powyższym potępiamy i uznajemy za okupantów ludzi, którzy podszywając się pod naszych reprezentantów, angażują Polskę w konflikt zbrojny wbrew naszej woli. 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mariusz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...