Sprzeciw wobec inwestycji przebudowy kolektora ścieków oczyszczonych deszczowych i przemysłowych i zrzutu do Strugi Aleksandrowskiej w gminie Szczerców.

Zwracam się z prośbą o dołączenie do protestu. Ścieki mają być wpuszczane do Strugi Aleksandrowskiej. Rzeczka ta jest niewielkim ale ważnym ciekiem wodnym, dopływem rzeki Widawki. W okolicy osuszonej przez kopalnię to właśnie w okolicy strugi powstały stawy hodowlane i łąki. Woda jest tak czysta, że wychowuje się w niej narybek pstrąga. Bytują wokół niej bobry, karmią się żurawie. Od 3 lat inwestycje blokują mieszkańcy gminy Szczerców. Jednak boimy się, że tym razem nasz opór nie przyniesie skutku. Nie chcemy, żeby nasze łąki, okresowo zalewane przez ta rzeczkę, uległy degradacji przez ścieki z firmy Sponcel Sp. z o.o.  

Petycja niniejsza, ma na celu zwrócenie uwagi władz lokalnych i centralnych na problem oraz przyjęcie stanowiska mieszkańców i osób zainteresowanych losem rzek poprzez wyrażenie sprzeciwu przeciw tej inwestycji (podpisy zbierane na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO).

 Petycja skierowana zostanie do:

Wójta Gminy Szczerców, z prośbą o dołączenie do petycji mieszkańców Gminy Szczerców.

Radnych Gminy Szczerców,

Wójta Gminy Kleszczów,

Radnych Gminy Kleszczów,

Wojewody Łódzkiego o plina interwencję,

Wicewojewody Łódzkiego o pilna interwencję,

Marszałka Województwa Łódzkiego o pilną interwencję,

Wicemarszałka Województwa Łodzkiego o pilną interwencję

Ministerstwa Klimatu  i Środowiska,

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

Zarządu Zlewni w Sieradzu

 

 

 


Agata Bogucka-Spaleniak    Skontaktuj się z autorem petycji