Sprzeciw wobec propozycji zmian trasy autobusów 168 i 171

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59
60-770 Poznań
ztm@ztm.poznan.pl

Szanowni Państwo, 
 
na przełomie wiosny i lata bieżącego roku, ZTM Poznań przedstawił propozycję modyfikacji układu linii autobusowych. Najważniejszym elementem tej układanki było całkowite skasowanie linii nr 168. Propozycja w aspekcie likwidacji użyła lżejszego w wydźwięku słowa zawieszenie - co oczywiście miało osłodzić i tak gorzki już los mieszkańców Podolan. Nie mogliśmy się nadziwić, kiedy w wakacje po raz pierwszy podjęto próby pogorszenia sytuacji komunikacji miejskiej w rejonie osiedla Podolany. Pod egidą braku zainteresowania, rzekomego spadku napełnień pasażerskich rozpoczęto proces optymalizacji kompletnie nie patrząc na przyszłe skutki. Do dzisiaj nie przekazano mieszkańcom informacji;

- czy przeprowadzono badania napełnień pasażerskich i jakie są ich wyniki
- co jest podstawą proponowanych zmian

Nie udostępniono też informacji o ewentualnych wynikach tychże badań do czego zobowiązał się dyrektor ZTM pismem sygn. ZTM.DJ.0620.55.2023 (termin upłynął 30 sierpnia br.) Zarząd Transportu Miejskiego informuje (za: "https://www.ztm.poznan.pl/pl/komunikaty/od-nowego-roku-modyfikacja-ukladu-linii-autobusowych-na-polnocy-poznania" , że "przeanalizowano uwagi i opinie rad osiedli". Jednym z głównych przyczyn zmian jest "szybka rozbudowa osiedli w zachodnio-północnej części miasta i chęć poprawy komunikacji" . Idąc dalej, przedstawiony komunikat informuje, że "północ miasta tworzą dwie arterie komunikacyjne - wyremontowana częściowo PST i tramwaj na Naramowice". Niestety, dla mieszkańców Podolan, tramwaj na Naramowice nie stanowi żadnej alternatywy komunikacyjnej. Informacja, że "autobusy stanowią komunikację uzupełniającą" stoi w sprzeczności do roli kręgosłupa komunikacji miejskiej jaką jest autobus linii 168. Niestety, proponowane zmiany "nie poprawią dostępności transportu dla mieszkańców [...] Podolan.  
 
Jesteśmy jako mieszkańcy Podolan oburzeni, że pozbawia się nas głównej, najszybszej i jedynej możliwej drogi do ścisłego centrum miasta czy dosłownie pod same drzwi dworca kolejowego - propozycja wydłużenia linii 171 jest nieakceptowalna. Latem, zadaliśmy następujące pytania, w których poprosiliśmy o;
 
1. Ilości odwołanych kursów linii 160, 168, 171, 178, 183 wraz z wyszczególnieniem przyczyn odwołania
2. Punktualność kursowania w/w w dni robocze
3. Liczby pasażerów wskazanych podczas badań napełnień pasażerskich w/w autobusów
4. Informacje dotyczących przeprowadzonych badań, które stanowiły podstawę proponowanych zmian układu linii autobusowych na dzień 31 maja br. 
 
Z przedstawionych przez przedstawicieli ZTM i MPK Poznań informacji i obliczeń powstałych w oparciu o przekazane dane liczbowe wyniknęły następujące fakty dotyczące linii 168;
 
1. W grudniu 2022 roku nie wykonano 18% kursów linii 168
2. W marcu br. nie wykonano 10% kursów linii 168
3. W maju br. nie wykonano 8% kursów linii 168
 
Przekazano również dane dotyczące linii 171;
 
1. W grudniu 2022 roku nie wykonano 13.5% kursów
1. W marcu br. 12% kursów linii 171 nie dotarło na przystanki
2. W maju br. nie wykonano 6% kursów 
 
Prawdziwej liczby niewykonanych kursów nie sposób przedłożyć z tego względu, że przekazane mieszkańcom dane zostały przygotowane w wybrane dni miesiąca co może sugerować, że powyższe dane mogą być jeszcze bardziej niekorzystne. Przytłaczająca większość (>80%) kursów lini 168 i 171 (od grudnia 2022 roku do maja 2023 roku) została niezrealizowana z powodu braku obsady. Rzadziej była to inna przyczyna.
 
Szanowni Włodarze Poznania! Likwidacja linii 168 i proponowane zubożenie komunikacji w postaci wydłużenia linii 171 już na samym początku daje oczywistą, prawdziwą przyczynę likwidacji autobusu 168 i niekorzystnych zmian w linii 171 - są nią zwykłe oszczędności na które nie wyrażamy zgody - cięcia nie mogą nastąpić kosztem mieszkańców Podolan i jakichkolwiek innych osiedli. Stanowczo jesteśmy przeciwko jakimkolwiek ingerencjom w układ komunikacyjny w którym linia 168 jest zlikwidowana a zamiast niej pojawia się przedłużona linia 171.  
 
Podolany są dynamicznie rozwijającym się osiedlem mieszkalnym mocno ograniczonym urbanistycznie - od zachodu jest to linia kolejowa D29-354, od północy jest to linia kolejowa D29-395, od południa droga krajowa nr 92, będąca we władaniu Miasta Poznania a od części wschodniej ulica Obornicka. Dla naszego osiedla niemożliwe jest zbudowanie linii tramwajowej, która być może powstanie na Strzeszynie, autobus jest dla nas jedyną możliwością sensownej komunikacji z centrum miasta, którą właśnie Państwo chcecie nam zabrać. Co więcej, nadchodzą ogromne inwestycje w skali północy Poznania i planuje się następne projekty takie jak;
 
- budowa wiaduktów nad linią kolejową D29-354 wraz z przebudową ulicy Lutyckiej
- rozwój Poznańskiej Kolei Metropolitarnej poprzez budowę łącznicy ze stacji Poznań Piątkowo do przystanku Poznań Strzeszyn
- rozbudowa ulicy Obornickiej
 
Powyższe propozycje na czas ich realizacji spowodują ogromne korki na i tak przeciążonej ulicy Strzeszyńskiej, wiecznie zakorkowanej ulicy Obornickiej i mocno obłożonej wskutek ekspansji osiedli mieszkaniowych ulicy Szczawnickiej. Likwidując 168, działają Państwo wbrew strategii miasta i zdroworozsądkowej ekologii, która ma wręcz zachęcać do pozostawiania samochodów i przesiadania się do komunikacji miejskiej. 
 
Szanowni Państwo, zastąpienie linii 168 przez wydłużenie linii 171 jest nieakceptowalne. Jest to również szkodliwe dla mieszkańców Winograd i Wichrowego Wzgórza, którzy w zamian nie otrzymują propozycji zastępczej. Przedstawione powyżej dane liczbowe wprost informują, że chcą Państwo tymczasowo uzyskać lepsze współczynniki punktualności i ogólnego funkcjonowania systemu komunikacji zbiorowej. Połączone dwie linie autobusowe o przeciętnej punktualności nie dadzą jednej, wzorowo kursującej linii. Niestety, z połączenia linii autobusowych jadących odpowiednio 30 i 38 minut otrzymamy długą w skali miasta, 45-minutową linię, która będzie miała do przejechania ulice o bardzo dużym natężeniu ruchu; Strzeszyńską/Księcia Mieszka I/Aleję Niepodległości czy Dolną Wildę. Co więcej, pogorszenie nastąpi również w aspekcie bezpośredniego dotarcia na dworzec kolejowy. Przystanki POGL05 i POGL06 są znacznie oddalone od właściwego budynku dworca kolejowego co utrudnia dotarcie osobom starszym i niepełnosprawnym i stoi w głębokiej sprzeczności ze strategią zrównoważonego rozwoju i szerokiego dostępu do bądź co bądź poprawnej infrastruktury położonej przy ulicy Dworcowej - windy i ruchome schody.
 
Wzywamy do wstrzemięźliwości i wyrażamy głęboki sprzeciw proponowanym zmianom. 
Nie dla likwidacji 168! Nie dla wydłużenia 171!
 
Z wyrazami szacunku
niżej podpisani, 
Mieszkańcy Podolan

Witold Prusinkiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Witold Prusinkiewicz będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...