Sprzeciw wobec rozbudowy spalarni na Targówku!

Uchwała Nr 009/ROZ/XIK/2016

z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie: planowanej rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy    

Na podstawie § 3 ust.2 Statutu Osiedla „Zacisze” w Dzielnicy Targówek zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały NR LI/175/2010 Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rada Osiedla:  

§ 1  

Rada i Zarząd Osiedla „Zacisze” wyrażają sprzeciw wobec rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.  

§ 2  

Uchwałę przekazuje się Radzie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.  

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

 

Przewodniczący Rady Osiedla Zacisze   Eugeniusz Nidzgorski    

Przewodniczący Zarządu Osiedla Zacisze   Jarosław Modzelewski  

Uzasadnienie  do uchwały Nr 009/ROZ/XIK/2016  z dnia 4 kwietnia 2016 r.  w sprawie: planowanej rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy    

Rada Osiedla Zacisze otrzymuje  liczne negatywne opinie mieszkańców dotyczące tej inwestycji. Targówek Zacisze wciąż powiększa się pod względem ilości mieszkań. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się związać z tym miejscem chcieliby mieszkać w zielonej spokojnej przyjaznej okolicy. Targówek nie tylko nie traci swojego industrialnego charakteru (złomowisko, kruszarnia betonu), ale wiele wskazuje na to, że stanie się miejscem utylizacji odpadów z całego miasta, a  nawet okolic, co całkowicie zaważy na  jego wizerunku.

Pomimo zawiązania się Komisji Społecznej ds. rozbudowy ZUSOK mieszkańcy nie mają szansy wypowiedzieć się na ten temat z powodu braku konsultacji społecznych na etapie podejmowania decyzji.

Obawiamy się, że Targówek nie jest przystosowany pod wieloma względami do obsługi tak wielkiego projektu. Brakuje rzetelnych  informacji o tym jak będą przebiegały trasy dowozu odpadów do ZUSOK. Ze strony mieszkańców brak  zaufania dla decyzji, które zapadają z pominięciem osób najbardziej zainteresowanych czyli ich samych.   

Dochodzą do nas informacje o:  

a/punktach przeładunkowych (gdzie mają być ewentualnie rozmieszczone?)

b/biogazowni

c/wysypisku śmieci (nie mamy pewności/gwarancji, czy nie prowadzi się prac nad takimi projektami)  

Nie chcemy, aby Targówek był jednoznacznie traktowany jak gorsza część miasta. Dla mieszkańców ma to niebagatelne znaczenie jeśli chodzi o wizerunek miejsca, w którym mają prawo do spokojnego wypoczynku w pięknej i zdrowej okolicy. Ma to również całkiem wymierne skutki w postaci spadających cen nieruchomości.  

Zgadzamy się, że spalarnia jest Warszawie potrzebna, natomiast stanowczo sprzeciwiamy się umieszczeniu jej w naszej części Warszawy. Istniejąca spalarnia i plany jej rozbudowy dają wiele powodów do domysłów i wątpliwości. Nie są jasne odczyty z tablicy informacyjnej o emisji zanieczyszczeń przy ZUSOK, która, bywało, po prostu nie działała. Kłóci się to zatem z argumentem o transparentności działania firmy.  

Niestety obawiamy się, że wiele dzieje się w ZUSOK  bez informowania mieszkańców, czy nawet Komisji Społecznej  (miejsce utylizacji sorbentów, które jak się okazało były spalane w tymże ZUSOK-u).  

Na koniec, brak jakichkolwiek informacji, planów założeń, co Targówek miałby zyskać. Co takiego dostaną mieszkańcy w związku z tym projektem?  

Chcemy żeby Targówek rzeczywiście zasługiwał na hasło „Tu zaczyna się Warszawa”, bo Warszawa zasługuje na piękną wizytówkę.  


Rada Osiedla Zacisze    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Rada Osiedla Zacisze do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook