Stanowcze NIE dla budowy drogi technicznej w śladzie drogi NS

Warszawa, 27.11.2017 r.

Szanowny Pan
Krzysztof Strzałkowski
al. Solidarności 90
01-003 Warszawa

 

Z doniesień prasowych oraz Pana wpisu na Twitterze, dowiedzieliśmy się, że w dniu 22 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie w sprawie uciążliwości przemysłu na Odolanach z udziałem władz Woli, wiceprezydent p. Renatą Kaznowską, przedstawicielami PKP, ich najemcami oraz reprezentantami mieszkańców Odolan. W trakcie spotkania (jak wynika z informacji prasowych) rozmawiano o problemach mieszkańców związanych z nadmiernym obciążeniem przez zlokalizowany na Odolanach przemysł (betoniarnie, zakłady kruszyw, złomowiska).


Z doniesień prasowych dowiedzieliśmy się również, że w trakcie spotkania opracowano kompromis, którym jest poprowadzenie drogi technicznej przez tereny PKP, a następnie śladem przyszłej trasy NS wyjazd na ul. Połczyńską, naprzeciwko Fortu Wola.
Chcielibyśmy jednak zaznaczyć i wyraźnie podkreślić, iż w niedalekiej odległości od planowanej budowy drogi technicznej (150 m) znajduje się zabudowa mieszkaniowa, w której mieszka kilka tysięcy ludzi. Osoby te, nie zgadzają się na budowę drogi technicznej w śladzie drogi NS (której nie ma w planach finansowych miasta Warszawy na najbliższe lata).


Rozumiemy, że mieszkańcy ul. Ordona i Sowińskiego (ale również pozostała część Odolan) borykają się codziennie z dużą liczbą ciężarówek (kilka tysięcy dziennie), hałasem, kurzem i zwiększonym zanieczyszczeniem powietrza (normy stężenia pyłów PM10 i PM2,5 są wielokrotnie przekroczone). Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy ul. Studziennej, Hubalczyków, czy Jana Kazimierza mają na siebie przejąć całe niedogodności związane z funkcjonowaniem przemysłu na Odolanach. W tej chwili
transport ciężarówek jest rozłożony pomiędzy ul. Ordona, Sowińskiego, Hubalczyków i Studzienną, a po zbudowaniu drogi technicznej cały transport zostanie przeniesiony w okolice ul. Studziennej, Hubalczyków i fragmentu Jana Kazimierza (po zachodniej stronie).


Mówimy zdecydowane NIE, dla budowy drogi technicznej w śladzie drogi NS, a wyrazem tego są zebrane podpisy mieszkańców z pobliskich osiedli. Proszę nie wybierać mniejszego zła i nie „wciskać” drogi osobom, które nie miały swojego przedstawiciela na spotkaniu w dniu 22 listopada 2017 r.


Prosimy o uszanowanie naszego zdania, zdrowia i nie traktowanie nas jak obywateli gorszego sortu, którym można „pod nosem” pobudować drogę techniczną z przepustowością kilku tysięcy ciężarówek dziennie. Chcemy, aby nasze dzieci dorastały w sprzyjających warunkach, a nie w hałasie i podwyższonych normach stężenia pyłów PM10 i PM2,5.

Nie jesteśmy przeciwnikami budowy drogi technicznej, nie zgadzamy się jednak na wybudowanie jej w śladzie drogi NS, obok naszych mieszkań.

Z poważaniem,
Mieszkańcy zachodniej części Odolan


Mieszkańcy Odolan    Skontaktuj się z autorem petycji

Facebook