Stocznia - Pomnik Historii

Szanowny Pan

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

My obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zwracamy się do Pana z apelem o nadanie historycznym terenom Stoczni Gdańskiej statusu Pomnika Historii.  Miejsce, które było bijącym sercem Wolnej Polski przestaje istnieć.  Każdy dzień przynosi kolejne wyburzenia cennych obiektów architektury przemysłowej. Od wielu lat podejmowane są obywatelskie działania mające na celu zatrzymanie tego niszczycielskiego procesu. Są  one jednak niewystarczające i przegrywają ze źle rozumianym prawem własności prywatnej. Następuje proces zanikania wartości stoczni jako dobra wspólnego.

Od momentu prywatyzacji w latach dziewięćdziesiątych  ponad połowa obiektów została wyburzona a oprócz publicznej inwestycji jaką jest Europejskie Centrum Solidarności, nie powstał żaden nowy budynek. Trwa czyszczenie terenu z cennych obiektów postrzeganych przez właścicieli terenów jedynie jako przeszkoda w komercjalizacji gruntu. 

Nie jesteśmy przeciwni inwestycjom na tym terenie, pragniemy jedynie podstawy prawnej do skutecznych negocjacji pomiędzy administracją państwową a właścicielami w celu zatrzymania dewastacji. Pragniemy szerokiej współpracy wszystkich stron na rzecz ochrony i znalezienia nowych funkcji dla istniejących obiektów.

Naszą prośbę prosimy potraktować jako pilną, ponieważ wieloletni proces dezintegracji elementów architektury i infrastruktury stoczniowej w ciągu ostatnich tygodni nabrał zastraszającego tempa.

Teren ten nadal spełnia wszystkie warunki dla otrzymania statusu Pomnika Historii ze względu na unikalny charakter tych terenów i rolę jaką odegrał w politycznej historii naszego kraju.

 

Lech Wałęsa

Henryka Krzywonos

Zbigniew Bujak

Basil Kerski

Anda Rottenberg

Prof. Waldemar Baraniewski

Grażyna Staniszewska


Katarzyna Lewandowska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Katarzyna Lewandowska będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...