STOP bluźnierstwom przeciwko Świętej Rodzinie.

"To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca." (1 Flp 2, 5-11)

 

 

Szanowni Państwo!

Prześladowanie i wyśmiewanie świętych prawd wiary katolickiej przez zlaicyzowany świat postepuje. Lewicowe media po raz kolejny wymierzają atak w duchową spuściznę naszej wiary katolickiej w okresie, kiedy Kościół święty w czasie Adwentu przygotowuje się do przeżywania nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, licząc, że i tym razem katolicy milcząco spuszczą uszy i pozwolą bezkarnie deptać Boży majestat.

 

W dniach 17-21 listopada br. w Rybniku odbyła się 26. „Rybnicka jesień kabaretowa - Ryjek”. Podczas wystąpień prelegentów wydarzenia zaprezentowany został program kabaretowy z serii "Brutalne pieszczoty" pt. "Po bożemu", który kilka dni później został opublikowany na platformie Youtube na kanale telewizji Polsat.

Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim przedsięwzięciom o charakterze bluźnierczym podejmowanym przez artystów, biorącym sobie za cel doktrynę katolicką. Już sam fakt chęci podjęcia się dziedziny satyrycznej o tej tematyce zasługuje na godne tego potępienie.

W ww. materiale, do którego link zamieszczamy pod treścią niniejszej petycji, aktorzy, m.in. Pan Marcin i Michał Wójcik z kabaretu Ani Mru Mru w szydzący i lekceważący sposób odnosili się do prawd wiary katolickich oraz wielkich Tajemnic Odkupienia rodu ludzkiego z niewoli grzechowej przez Jezusa Chrystusa, naszego Boga i Pana.

Za karygodne uznajemy pyszałkowate próby interpretowania i prezentowania istoty tajemnicy Trójcy Świętej w wykonaniu prześmiewczym, z jednoczesnym przypisywaniem Osobie Boga Trójjedynego kłamstw, wulgarnego, ironicznego tonu wypowiedzi czy żartów z Imienia Jezusa Chrystusa, na które, jak zapowiedziane, zegnie się każde kolano.

Bulwersujący jest także fakt, że odtwórcą roli Najświętszej Dziewicy, został brodaty mężczyzna wynaturzający swą grą aktorską i animuszem powagę, godność i kobiecość Matki Bożej.

Wiele tysięcy katolików przed odbiornikami TV Polsat zostało mimowolnie zderzonych ze świadomą i celową profanacją wizerunków największych świętości wiary katolickiej. Niechybnie, ww. materiał sprawił, że spora część widzów utrwaliła w sobie zlaicyzowany obraz Bożej Rodziny przepojony szyderstwem i świeckością w przededniu okresu bożonarodzeniowego, zamiast przejąć się dogłębnie atmosferą kontemplacji i miłości, z jaką należy przygotowywać się do przeżywania okresu, w którym katolicy całego świata wspominają przyjście obiecanego Mesjasza oraz oczekują Jego ostatecznego przyjścia w Chwale, co istotnie zatraca mistyczny, nadprzyrodzony charakter niniejszego okresu.

Święta Bożego Narodzenia oraz Tajemnice Odkupienia, które poprzez nie celebrujemy i poznajemy, stanowią o duchowej tożsamości każdego katolika, są one bowiem istotą i zaczątkiem nowej ery w dziejach świata, dla której Syn Boży, uniżywszy się, zstąpił na ziemię i wyrzekł się swej królewskiej godności, aby móc ofiarować swoje życie za grzechy świata.

Bóg Wszechmogący, jako jedyny godzien wszelkiej miłości, czci i chwały, przyoblókłszy się w kruchą postać ludzką, aby dokonać dzieła ukazania światu potęgi swej miłości i wszechmocy, może stać się obiektem najczulszych aktów czci i adoracji, a nie żartów i kpin kabareciarzy.

Biorąc powyższe pod uwagę, oczekujemy natychmiastowego usunięcia materiału video z wszelkich platform i kanałów go prezentujących, w tym z programów telewizji publicznej nadawanych w odbiornikach TV. Żądamy także publicznych przeprosin od artystów ze skeczu "Po bożemu" oraz TV Polsat za obraźliwe i bulwersujące treści wymierzone w świętą wiarę katolicką i jej wyznawców.

Z poważaniem,

 

Link do fragmentu materiału filmowego:

https://www.youtube.com/watch?v=ldqBEd9qwAU

 

P.S. Prosimy o potwierdzenie podpisu złożonego pod petycją poprzez kliknięcie linku potwierdzającego wysyłanego przez platformę www.petycjeonline.com na Państwa adres mailowy.

STOP_bluźnierstwom_przeciwko_Świętej_Rodzinie.png


Fundacja Ave Maria    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Fundacja Ave Maria do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...