STOP BUDOWIE FERMY DROBIU W KULESZEWO

My, niżej podpisani, wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec decyzji Wójta gminy Kobylnica nr GPŚ . 670.13.2022.PP w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia  pn „Budowa gospodarstwa o kierunku chów kur niosek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 295,297,299 w m.Kuleszewo gm.Kobylnica „ Żądamy wstrzymania planów realizacji projektu budowy przemysłowych ferm drobiu na terenie Kuleszewo  i okolic, a także żądamy włączenia nas, jako obywateli i mieszkańców oraz użytkowników terenów graniczących z ww. inwestycjami, w proces decyzyjny władz gminnych umożliwiający uzyskanie wiedzy na temat szczegółów planowanych inwestycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Edward Piróg do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...