STOP ciężarówkom na Odolanach!

 

STOP ciężarówkom na Odolanach!

Szanowna Pani Prezydent,

Działając w interesie publicznym, wsłuchując się w narastający problem społeczny, dotykający bezpośrednio mieszkańców osiedli mieszkaniowych na obszarze Odolan w dzielnicy Wola m.st. Warszawy w zakresie:

·        jakości codziennego bytowania i zapewnienia potrzeb społecznych w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży oraz sportu i rekreacji;

·        ograniczenia i docelowej likwidacji obecnie narastających uciążliwości wynikających z prowadzonej przez PKP SA działalności przemysłowej;

na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach Dz.U. 2014 poz. 1195, kierujemy do Pani Prezydent, niniejszą petycję.

Wobec trwającego od początku bieżącej kadencji władz samorządowych braku nie tylko skuteczności, ale i operatywności działania Burmistrza i Zarządu Dzielnicy Wola w rozwiązywaniu wielorakich problemów skutkujących narastającą od wielu miesięcy uciążliwością życia kilku tysięcy mieszkańców Odolan, biorąc pod uwagę bezpośredni wpływ na codzienne życie, bezpieczeństwo i nasze zdrowie, WNIOSKUJEMY, APELUJEMY, ŻĄDAMY I NA KOŃCU PROSIMY o wzięcie przez Panią Prezydent odpowiedzialności za rozwiązanie naszych problemów, poprzez wyznaczenie pełnomocnika w randze Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, który w trybie osobistego nadzoru i podejmując szybkie decyzje sprawcze doprowadzi do:

1. Wprowadzenia z dniem 15 października 2017 roku zakazu ruchu pojazdów samochodowych o ciężarze całkowitym powyżej 3,5 ton w godz. 7-10 oraz 18-6 na ulicach Sowińskiego, Jana Kazimierza i Ordona, z zapewnieniem przestrzegania tego zakazu przez Straż Miejską we współpracy z Policją.

2. Wprowadzenia nie później niż dnia 1 grudnia 2017 roku nowej organizacji ruchu na całym obszarze Odolan, z obowiązywaniem na każdej z ulic stref Tempo 30 lub Tempo 40, oraz zapewnieniem przestrzegania nowych reguł z użyciem fotoradarów i częstych kontroli policyjnych.

3. Pilnego uzgodnienia z PKP SA i skutecznej budowy - do końca roku 2017, przy współudziale finansowym Miasta Stołecznego Warszawa - drogi technicznej dla samochodów ciężarowych, obecnie obsługujących zakłady prowadzące działalność przemysłową na terenach kolejowych, celem wyeliminowania niezwykle uciążliwego dla mieszkańców ruchu tych pojazdów przez tereny osiedli mieszkaniowych.

4. Natychmiastowego rozpoczęcia i energicznej realizacji procedury sporządzenia i przyjęcia w terminie tak szybkim jak to możliwe, Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Odolan:

·        z wykorzystaniem dotychczas procedowanych projektów które nie zostały przyjęte;

·        z uznaniem za już dominującą zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności;

·        z uwzględnieniem perspektyw intensyfikacji zabudowy mieszkaniowej podczas realizacji programu rządowego „Mieszkanie+”;

·        ze stopniowym wygaszaniem działalności przemysłowej;

·        z rozwojem usług i zapewnieniem zaspokojenia potrzeb tysięcy mieszkańców w sferze edukacji i wychowania dzieci i młodzieży oraz sportu i rekreacji, w tym w ramach rządowego programu OSA;

·        ze zwiększeniem obszaru terenów zielonych.  

 

 

Bartosz Wiśniakowski

             


Bartosz Wiśniakowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Bartosz Wiśniakowski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...