stop likwidacji kolei w Karkonoszach

Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Prezes Rady MinistrówDo wiadomości:
Maria Wasiak - Minister Infrastruktury i RozwojuSzanowna Pani Premier!

Pismem znak IZDK4a - 220-22/15 z dn. 15.06.2015r. lokalne samorządy zostały poinformowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o zamiarze likwidacji linii kolejowych nr 308 i 340 prowadzących z Jeleniej Góry przez Mysłakowice do Karpacza, Kowar i Kamiennej Góry. Wspomniane linie obejmują swym zasięgiem jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych Polski, dlatego przyjmujemy te zapowiedzi z ogromnym zdziwieniem i pragniemy z całą stanowczością zaprotestować!

Kluczem do rozwoju regionu turystycznego jest sprawny transport. Bacznie obserwujemy modernizację infrastruktury kolejowej zarówno w całej Polsce jak i Województwie Dolnośląskim i z przykrością patrzymy na powolną degradację wspomnianych linii. Nasz region usytuowany jest u stóp Karkonoszy, Rudaw Janowickich i Gór Kaczawskich, które są magnesem przyciągającym turystów z całego kraju i Świata.

 

Zwracamy Pani uwagę na wyniki plebiscytu zorganizowanego pod koniec 2014 roku przez Fundację "Centrum Zrównoważonego Transportu", w którym oddano ponad 68 tysięcy głosów. W plebiscycie tym projekt dotyczący rewitalizacji linii Jelenia Góra - Kowary / Karpacz uzyskał najwięcej głosów internautów spośród projektów zgłoszonych z Województwa Dolnośląskiego oraz zajął 5. miejsce spośród wszystkich projektów zgłoszonych w Polsce.

 

W regionie widoczne są również działania miłośników kolei oraz zainteresowanie zarówno przebudowanym dworcem kolejowym w Karpaczu jak i Salą Tradycji Kolejnictwa, która obecnie się w nim znajduje oraz Salą Tradycji Kolejnictwa zlokalizowanej w Urzędzie Miejskim w Kowarach. Ponadto wiele osób jest zainteresowanych infrastrukturą około dworcową i kolejową, znajdującą się na poszczególnych stacjach. Interesują się tym - oczywiście w sensie pozytywnym - również turyści zagraniczni, przede wszystkim zza niemieckiej granicy, pasjonaci kolejnictwa. W Internecie można się doszukać różnego rodzaju opracowań, dokumentacji fotograficznych całej linii kolejowej Jelenia Góra - Kowary / Karpacz, co potwierdza zainteresowanie tym tematem.

 

Zwracamy także uwagę Pani Premier na działania podejmowane na linii kolejowej 274 Jelenia Góra - Wałbrzych - Wrocław. Remonty i modernizacyjne opiewające na kwotę ok. 400 mln złotych napawają optymizmem odnośnie rozwoju regionu wałbrzysko-jeleniogórskiego oraz przywrócenia odpowiedniego znaczenia transportowi kolejowemu. W nadchodzącym czasie nastąpi również remont peronów dworca kolejowego w Jeleniej Górze. Krótki czas przejazdu, komfort na dworcach oraz nowoczesne pociągi i szynobusy - w naszej opinii wszystkie te działania sprawią, że część mieszkańców regionu jak i turystów powróci do podróży pociągiem. Warto zadbać o to, by ich podróż nie kończyła się w Jeleniej Górze lecz by mięli możliwość dotarcia do najpopularniejszych kurortów.

 

Ponadto linie nr 308 "Jelenia Góra - Mysłakowice - Kowary" oraz nr 340 "Mysłakowice - Karpacz" zostały określone w "Planie Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020" jako istotne dla ruchu o charakterze wojewódzkim. Załączona do dokumentu prognoza rozwoju sieci połączeń transportu publicznego zakłada reaktywację ruchu pociągów na linii do Karpacza i przeniesienie ciężaru głównego korytarza transportu pasażerskiego z komunikacji autobusowej na komunikację kolejową, zapewniającą właściwy poziom dostępności dla pasażerów.

 

Nie można także pominąć faktu, że w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej znaczne środki będą przeznaczone na inwestycje kolejowe. Pozwala to mieć nadzieję, że koszty odtworzenia i przywrócenia pełnej przepustowości wspomnianych linii nie obciążą bezpośrednio budżetu Państwa lub województwa.

 

W związku z powyższymi argumentami apelujemy do Pani o podjęcie skutecznych działań, które doprowadzą do wstrzymania zamiaru likwidacji linii kolejowych nr 308 i 340 oraz opracowania realnego planu przywrócenia na nich ruchu kolejowego.

 


Oliwer Kubicki, Andrzej Olszewski, KODLK    Skontaktuj się z autorem petycji