Stop mobbingowi w miejscu pracy

Mobbing w pracy jest to bezzasadne, długotrwałe i powtarzające się dręczenie pracownika oraz wywieranie na niego psychicznej, społecznej i ekonomicznej przemocy. Typowe przykłady mobbingu obejmują:

• nieuzasadnione zwolnienie z pracy
• przywłaszczanie sobie owoców cudzej pracy
• szantażowanie zwolnieniem
• nakładanie zbyt dużej ilości obowiązków w porównaniu z innymi pracownikami
• niesprawiedliwa krytyka
• oskarżenia o niepopełnione błędy

Mobbing jest stosowany zwykle wobec jednostki, rzadko wobec grupy pracowników, co powoduje u osoby prześladowanej poczucie osamotnienia, bezsilności i odrzucenia przez grupę. Uprawianiu mobbingu sprzyja niezrównoważony rynek pracy oraz istnienie wielkiego bezrobocia. Najczęściej jednak wynika on ze złej woli przełożonych lub współpracowników lub z nieumiejętności kierowania ludźmi. Niekiedy również ma miejsce ze strony innych pracowników.

Jeśli stres związany z mobbingiem pojawia się często, ludzki organizm stale pozostaje w stanie silnego pobudzenia fizjologicznego i wysokiej gotowości do działania. Sprzyja to rozwojowi zaburzeń psychosomatycznych oraz ma wpływ na obniżenie odporności organizmu. W wyniku długotrwałego stresu mogą pojawić się także konsekwencje dla zdrowia psychicznego. U ofiar mobbingu stwierdza się często różnorodne formy zaburzeń psychicznych, pojawia się też wyniszczenie emocjonalne. Nieustanne prześladowania i ataki, trwające czasem lata, mogą doprowadzić do choroby, inwalidztwa, a nawet samobójstwa. Objawy występujące u osób nękanych są podobne do symptomów stwierdzonych u tych, którzy przeżyli traumę. Do najbardziej typowych zaburzeń, będących skutkiem mobbingu, można zaliczyć zespół depresyjny, stany lękowe i fobie oraz PTSD (zespół stresu pourazowego). Ofiary załamują się, zaczyna się wegetacja, pojawiają się myśli i próby samobójcze. Mobbing nie pozostaje również bez wpływu na życie osobiste i rodzinne ofiary - bardzo często dochodzi do zaburzeń relacji w środowisku jej bliskich.

Stanowczo domagamy się wprowadzenia do Kodeksu Karnego osobnego przepisu, w którym stosowanie mobbingu, a także podżeganie i pomocnictwo będzie bezwzględnie zagrożone karą pozbawienia wolności. Ściganie odbywać się powinno na wniosek osoby pokrzywdzonej.

http://imageshack.us/a/img833/8356/stopmobbingowi1.png