Stop przemocy wobec zwierząt!

Walczymy o "STOP RZEMOCY WOBEC ZWIERZĄT!"

Wiele zwierząt na świecie cierpi z bólu przez ludzi! Nie pozmólmy!