Stop wycince drzew przy ulicy Ściegiennego 5A,B przez Spółdzielnię mieszkaniową GÓRCZYN.

16838116045801.jpg 

 Sprzeciwiamy się wycince 10 topoli argumentowanej chęcią budowy parkingu dla 16 aut w sytuacji, w której pod blokiem oraz 50m od bloku ZAWSZE znajdują się wolne miejsca parkingowe. 

Mieszkamy przy ruchliwej drodze, mającej w przyszłości stanowić jeden z głównych traktów komunikacyjnych po wybudowaniu ulicy Kamiennej. Hałas, spaliny i ciepło z wybetonowanego terenu jakim jest droga oraz parking Castoramy to uciążliwości, od których chroni nas obecnie jedynie szpaler drzew, uważanych za tlenowe z racji swoich właściwości.  

To kuriozalne odwrócenie priorytetów! Nasze osiedle jest doskonale skomunikowane MZK, można stąd łatwo dojechać w każde miejsce miasta. Wzrost liczby samochodów wynika jedynie z wygodnictwa i braku świadomości, jak niszczący wpływ na otoczenie mają kolejne samochody i kolejne betonowe pustynie. 

Wycinka drzew w celu przechowywania prywatnych samochodów, jest nieakceptowalna i niedopuszczalna. To barbarzyństwo i występowanie przeciwko naszemu zdrowiu i dobrostanowi. Nasza jakość życia ma się znacząco pogorszyć, żeby poprawiła się czystość karoserii samochodów? Jeśli ktoś stawia czystość samochodu ponad dobrostan mieszkańców, czyste powietrze i minimalizację hałasu, to niech postawi auto na Castoramie. Tam jest wszechobecny beton i zero drzew. 

  Samochód to przedmiot, a my Mieszkańcy, jesteśmy ludźmi, mieszkamy w bloku z dziećmi, osobami starszymi i potrzebujemy spokoju, czystego powietrza, możliwości otwarcia okien i osłony od hałasu komunikacyjnego. Przyspawanie do kierownicy czystego auta kilku osób, nie może stanowić podstawy do pozbawienia nas ochrony przed pyłem, hałasem i gorącem.   Jako spółdzielcy, właściciele, mieszkańcy Gorzowa Wlkp., użytkownicy terenu wnosimy zdecydowany sprzeciw wobec pomysłu wycinki naszych drzew!

Wobec katastrofy klimatycznej, jaka nas dosięga z powodu działalności człowieka, sprzeciwiamy się barbarzyńskiemu potraktowaniu drzew jako przeszkody w przechowywaniu samochodów, które także wzmagają zanieczyszczenie środowiska.  

 

TOPOLE:

1. Topole to drzewa szybko rosnące, zdrowe i tolerancyjne na trudne warunki siedliskowe, w powszechnej opinii uważane za drzewa gorszej kategorii, wręcz chwasty. Narosło wokół nich wiele krzywdzących stereotypów, zupełnie niezgodnych ze standardami utrzymania drzew w miastach. W ostatnich latach silne wichury powaliły mnóstwo drzew, w tym zaskakująco niewiele topól. Pnie topól są silne i elastyczne.

2. Pyłek osobników męskich rzadko jest alergenem. Na przełomie maja i czerwca na żeńskich okazach dojrzewają owoce z nasionam w postaci puchu. W tym samym czasie zaczyna się pylenie traw. Osoby uczulone na alergeny pyłku traw często mylnie kojarzą wystąpienie objawów uczuleniowych z widoczną gołym okiem topolową „watą”. Puch topól nie ma właściwości uczulających.

3. Topole dla szybkiego wzrostu potrzebują szczególnie dużo dwutlenku węgla. Produkują przy tym tlen i fitoncydy o działaniu odkażającym otoczenie, ochładzają i nawilżają przesuszone miejskie powietrze. To im powinien należeć się tytuł drzew tlenowych. · Należą do nielicznej grupy gatunków, którym nie szkodzą toksyczne gazy i pyły. Jest to szczególnie ważne w miejscu, gdzie rosną obecnie topole - w pasie między ruchliwą jezdnią a mieszkaniami. 

4. Topole są stosowane w procesie oczyszczania środowiska (gleby, wód gruntowych i powierzchniowych, osadów ściekowych, powietrza), wytwarzają uspokajający szum, tłumiący miejskie hałasy.  · Topole służą zwierzętom – pszczoły wytwarzają z wydzielanej przez nie substancji najlepszy kit, a remizy wiją gniazda z puchu nasiennego.   

Wraz ze zwiększeniem świadomości ekologicznej zmienia się powoli nastawienie do topól, które doskonale wpisują się w trend adaptacji miast do zmian klimatu.   Jako spółdzielcy, właściciele, mieszkańcy, użytkownicy terenu wnosimy zdecydowany sprzeciw wobec pomysłu wycinki naszych drzew!  


Katarzyna Kluszczyńska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Katarzyna Kluszczyńska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...