Studia magisterskie na kierunku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej przed reformą

Białystok, 12 czerwca 2019r.         

Szanowny prof. dr hab. Mirosław Sobecki

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

,,Zawsze uważałem, że kształcenie polega na tym,

by uczyć prawa do własnego zdania.

Nancy H. Kleinbaum  

My, niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość podjęcia i  ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na zasadach obowiązujących przed wprowadzeniem rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. (Dz. U. poz. 1861, ze zm.) w sprawie reformy studiów na naszym kierunku. Decyzję o napisaniu tej petycji podjęliśmy po spotkaniu z Szanownym Panem Profesorem, które miało miejsce w dniu 11 czerwca 2019 roku o godzinie 10.00 na terenie uczelni - budynek A sala 236.  

Zaczęliśmy studia na Państwa uczelni, a tym samym zaufaliśmy i  powierzyliśmy własną edukację w Państwa ręce. Po przeanalizowaniu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, ze zm.) sądzimy, że ostatnia rekrutacja na studia II stopnia może mieć miejsce na rok akademicki 2021/2022, czyli przed 1 października 2022 r. Jeśli nie ma możliwości, aby studia magisterskie odbywały się tak jak do tej pory, prosimy, aby przyjęcie studentów ubiegających się na studia II stopnia odbywało się bezpośrednio na czwarty rok studiów jednolitych magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, także dla studentów niestacjonarnych. Rekrutowanie powinno odbywać się tak jak dotychczas, to znaczy na podstawie średniej ocen  z całego cyklu kształcenia oraz ocen z dyplomu. Pragniemy także, aby gwarantowana pula miejsc na dostanie się na studia II stopnia na naszym kierunku pozostała taka, jak do tej pory. Jesteśmy zdania, że nie powinno odbierać się nam możliwości ukończenia studiów w takim trybie, jaki był dotychczas stosowany.

Czujemy niesprawiedliwość wynikającą z faktu, że mielibyśmy stawać do ponownej rekrutacji na kierunek, któremu poświęciliśmy już 3 lata swojej edukacji i uzyskaliśmy tytuł licencjata. Jesteśmy zaniepokojone faktem, że mamy konkurować ze studentami, którzy dopiero będą zaczynali swoją edukację na poziomie akademickim, podczas gdy my już takową zdobyliśmy. Studenci niestacjonarni często nie mają możliwości podjęcia proponowanej przez Pana Profesora formy studiów ze względów osobistych i zawodowych. Podjęliśmy te studia z różnych powodów, ale przyświeca nam jeden cel - chęć nauczania i kreowania młodych pokoleń. Nie chcemy, aby została odebrana nam możliwość na w pełni zdobyte wykształcenie.

Nasze prośby dotyczą bezpośrednio:

1.Stworzenia osobnej puli miejsc dla osób z tytułem licencjata, które będą rekrutowane na podstawie matury oraz średniej ocen ze studiów I stopnia na kierunku pedagogika oraz oceny z dyplomu.

2. Uznanie osiągnięć z studiów I stopnia w całości, a tym samym przeniesienie nas bezpośrednio na IV rok bez konieczności wyrównania programu.

3.Utworzenia kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w trybie niestacjonarnym w roku akademickim 2019/2020 oraz w latach późniejszych

4. Uregulowania kwestii stypendialnych dla osób, które uzyskały wysoką średnią za rok akademicki 2018/2019, a ponownie będą rekrutowane na I rok studiów jednolitych magisterskich oraz w latach późniejszych.

5. Udzielenia rzetelnych informacji odnośnie możliwości ukończenia studiów II stopnia.

Dzięki wprowadzeniu postulowanych zmian nie będziemy musieli martwić się o naszą przyszłość, którą już większość z nas podjęła wówczas, kiedy przekroczyliśmy progi Państwa uczelni.

Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.


Studenci Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Studenci Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook