TAK dla sekundników na skrzyżowaniach w całej Polsce!

Sz.P. Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury
Sz.P. Mariusz Kamiński
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  


Szanowni Panowie Ministrowie,

My niżej podpisani obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zwracamy się do Panów z petycją dotyczącą zmiany brzmienia Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
Poniższy wniosek dotyczy nowelizacji obowiązujących sygnałów świetlnych, podrozdziału „Sygnały świetlne dla kierujących pojazdami i pieszych”.
Wnioskujemy o nowelizację i ujednolicenie rozporządzenia poprzez dopisanie do kategorii „Sygnały świetlne dla kierujących pojazdami i pieszych” nowego sygnalizatora o kodzie
S-8 wyświetlającego pozostały czas(liczbę sekund) do zmiany barwy sygnału na znakach S-1, S-2, S-3, S-5, S-6. Powyższy sygnalizator znajdowałby się na skrzyżowaniach ważniejszych ciągów komunikacyjnych(tj. w miejscach gdzie krzyżują się co najmniej dwie dwupasmowe jezdnie) na terenie całego kraju. Obligatoryjne umieszczenie tego znaku w strategicznych miejscach, niewątpliwie odkorkowałoby polskie miasta. Zarówno Warszawa, jak również Kraków, Łódź, Wrocław i Poznań znajdują się w niechlubnym TOP 30 najbardziej zakorkowanych miast świata.
Samorządy nie podejmują racjonalnych działań w celu rzeczywistego odkorkowania wyżej wymienionych miast, czego przykładem mogą być nachalne próby przesadzenia mieszkańców do źle funkcjonującej i źle zarządzanej komunikacji miejskiej, wyłączanie
z użytku pasów ruchu drogowego, czy poddanie „prawoskrętów” dodatkowej sygnalizacji, de facto tamującej przepływ ruchu. Warto podkreślić, iż nie jesteśmy pionierami w tej dziedzinie, bowiem w wielu polskich miastach na wniosek mieszkańców montowano
ww. sygnalizację, jednak ku zdziwieniu wszystkich włodarze miast odnoszą się do tej sprawy bardzo niechętnie sugerując wysokie zbyt wysokie koszty, które miałby ponieść samorząd. Dlatego też kierujemy naszą petycję do Panów Ministrów, o znowelizowanie rozporządzenia w brzmieniu dot. nowego sygnalizatora świetlnego o kodzie S-8, co pozwoliłoby na sfinansowanie sekundników z pieniędzy z budżetu państwa tak jak pozostałych znaków drogowych. Pragniemy podkreślić, iż powszechne zastosowanie tzw. sekundników, przyczyni się do rozładowania zatorów drogowych, udrożnienia arterii
w newralgicznych dla ciągu komunikacyjnego porach, zwiększenia bezpieczeństwa na drogach oraz zredukuje stopień zanieczyszczenia  wytwarzany przez pojazdy spalinowe. Czynnikiem motywującym nasze działania poza faktem, iż każdy z nas chciałby zredukować korki do minimum jest chęć obrony życia ludzkiego. Niewątpliwie poprawa bezpieczeństwa na drogach, czy choć minimalna redukcja smogu w powyższy sposób prowadzą ku temu.
Liczymy na przychylne rozpatrzenie naszej prośby kierowanej na ręce Panów ministrów przez społeczeństwo za naszym pośrednictwem.

Z wyrazami szacunku

(-)Michał Gwardyński

(-)Michał Mendala

wraz z grupą obywateli RP


Organizacja Tworząca Uniwersytet Aktywny-OTUA    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Organizacja Tworząca Uniwersytet Aktywny-OTUA do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook