Petycja do Rady Ministrów RP ws. zachowania neutralności przez Polskę wobec wojny na Ukrainie

My, obywatele RP, domagamy się jak najszybszego zakończenia militarnego wspierania przez Polskę Ukrainy i zachowania przez nasz kraj neutralności wobec wojny toczącej się na terytorium tego państwa. Pomoc militarna udzielana Ukrainie eskaluje konflikt i nie zbliża go do pokojowego rozwiązania. Na wojnie najbardziej cierpią Ukraincy, w drugiej kolejności Polacy, którzy bardzo mocno odczuwają skutki gospodarcze tej wojny. Dlatego należy szukać przede wszystkim pokojowych sposobów zakończenia tego konfliktu.

Opowiadamy się za pokojem i polityką pokojową, nastawioną na dobre relacje ze wszystkimi sąsiadami. Normalizacja tych relacji musi odbywać się z zachowaniem polskiej racji stanu i polskiego interesu narodowego. Kluczem do rozwoju Polski jest rozwój gospodarczy wykorzystujący w pełni potencjał naszego położenia geograficznego.

Polska traktowana jest jako „zderzak strategiczny” USA, na co nie ma naszej zgody. Funkcjonowanie w latach 2003-2005 na terenie Polski tajnego więzienia CIA, w którym bezprawnie (be wyroku sądu) byli przetrzymywani i torturowani obywatele innych państw. To jest jawnym dowodem na niesamodzielność polityki państwa polskiego. Nie ma naszej zgody na popieranie polityki hegemonicznej USA i udział Wojska Polskiego w wojnach napastniczych Waszyngtonu, których efektem była śmierć blisko miliona ludzi po 2001 roku.

Bezwarunkowa pomoc udzielana Ukraińcom nie jest w interesie narodowym Polski. Tolerowanie kultu na Ukrainie zbrodniarzy takich jak Bandera czy Szuchewycz oraz ludobójczych organizacji jak OUN, UPA jest hańbą i policzkiem dla każdego Polaka. Dopóty dopóki na Ukrainie rozwija się szowinizm i kult zbrodniarzy nie może być mowy o żadnej pomocy finansowej ani tym bardziej militarnej dla tego państwa. Nie ma naszej zgody na rozdawnictwo publicznych pieniędzy na pomoc socjalną dla migrantów z Ukrainy ani na zorganizowaną akcję przesiedleńczą na terytorium RP.

Wojna na Ukrainie nie jest naszą wojną. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec pomocy militarnej kierowanej przez rząd w Warszawie na Ukrainę. Nie ma naszej zgody na udział Wojska Polskiego w jakichkolwiek działaniach zbrojnych poza granicami RP.

#ToNieNaszaWojna #PolskiRuchAntywojenny


Polski Ruch Antywojenny    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Polski Ruch Antywojenny do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...