ulica Józefa w Krakowie

 

PROTEST

Przeciwko planowanej inwestycji budowy centrum hotelowo-konferencyjnego

przezfirmę De Silva Haus przy ulicy Józefa 9,11 i ulicy Bożego Ciała 24  w zabytkowych

kamienicach należących do Zakonu Kanoników Regularnych  Laterańskich.

Inwestycja ta spowoduje zniszczenie wielowiekowej tradycji i budowanego od wieków

rzemieślniczo-handlowego charakteru tej wyjątkowej ulicy.

Kraków, który był zawsze stolicą kultury i tradycji ma historyczny i moralny

obowiązek chronić swoje dziedzictwo. Władze Krakowa, wybrane przez

Społeczeństwo Miasta są zobowiązane do maksymalnego dbania o każdy materialny

i niematerialny element historii.

Oczekujemy wsparcia wszelkich działań społecznych, pozwalających wspomóc akcję

zachowania charakteru ulicy Józefa, która jest ważnym elementem urbanistycznym i

kulturalnym dzielnicy Kazimierz