Umożliwienie wjazdu na teren RP cudzoziemców będących w związkach niemałżeńskich z obywatelami Polski

W obliczu trudnej rzeczywistości w której przyszło nam się odnaleźć zwracamy się do władz RP o umożliwienie cudzoziemcom będącym w związkach z obywatelami Polskimi wjazdu na teren naszego kraju i tym samy pozwolić osobom związanym ze sobą spędzić ten trudny czas razem.

Czas Pandemii, jest czasem bolesnym. Musimy stawiać czoła kryzysowi gospodarczemu, niespodziewanemu bezrobociu, niejednokrotnie chorobie własnej lub najbliższych. Dla wielu z nas dodatkowe i zupełnie nieuzasadnione cierpienie wynika z planowanej wielomiesięcznej rozłąki z partnerami. W machinie niespodziewanego zamykania granic i dopuszczania małżonków do wjazdu na teren kraju całkowicie pominięto temat związków niemałżeńskich (jak narzeczeństwa, konkubinaty i inne). Zablokowano na miesiące wszelkie proceduralne możliwości zobaczenia się z partnerami. Wśród nas są kobiety w ciąży, wychowujące dzieci, czy w depresji.  Tym samym zablokowano podstawowe prawo człowieka do miłości i wyboru partnera życiowego, poszanowanie życia rodzinnego.Rozumiemy doskonale konieczne względy bezpieczeństwa, jak przymusową kwarantannę i wszelkie inne uznane za stosowne. 

W szczególnie przerażających czasach nie jest jednak uzasadnione kontynuowanie rozłąki.Wsparcie i obecność najbliższych to często najważniejsze co pomaga przetrwać. Dlatego zwracamy się z prośbą o:

1. zastosowanie istniejących przepisów, tj. par. 3 rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (wraz ze zmianą z 17 marca 2020), który stanowi, iż „w szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom, innym niż wymienieni w ust. 2, na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.Przepisy rozporządzenia powstały m.in. po to, by ograniczyć przypływ turystów, ale także po to by umożliwić połączenie rodzin.  Ustawodawca na potrzeby rozporządzenia posłużył się formułą związku małżeńskiego, a jednocześnie dał sobie wentyl bezpieczeństwa w postaci możliwości wpuszczenia na teren Polski także innych osób. Wydaje się, że za takie uzasadnione przypadki można byłoby uznać połączenie ojców z matkami  i dziećmi, par spodziewających się dziecka, czy wreszcie osób związanych ze sobą. Nie chodzi nam o wpuszczenie koleżanek, turystów, a osób z którymi jesteśmy głęboko związani.   

Rozumiemy, że przepisy rozporządzenia są nowe i nikt sam do końca nie wie jak je zastosować. Nie mniej przepis został tak skonstruowany, aby mógł pomieścić wiele różnych skrajnych przypadków i daje Głównemu Komendantowi Straży Granicznej niemal nieograniczone możliwości. Przepis jest odformalizowany i nie jest w nim zawarta żadna szczególna procedura, terminy czy forma decyzji. Niestety, przepis ten pozostaje martwy, bo strażnicy potrzebują procedur, żeby go zastosować. Z informacji od  Straży Granicznej wiemy, że decyzja podejmowana jest tylko na granicy, po kontakcie z Komendą Główną. Ciężko Nam wyobrazić sobie, że Komendant Główny pracuje 24 /7 albo, że zawsze na służbie są osoby z upoważnieniami do wydawania takich decyzji w imieniu Głównego Komendanta. Przyjęcie takiej procedury, uniemożliwia skorzystanie z tego prawa osobom w ruchu lotniczym. Przy takiej interpretacji przypisów żaden członek załogi LOTu czy innych lotów  nie wpuści cudzoziemców na pokład samolotu lecącego do Polski bez potwierdzenia, iż mogą one wjechać do Polski. Takie osoby mogłyby przylecieć do Polski tylko gdyby miały jakąś promesę, dokument potwierdzający, że istnieją szanse na to, że zostaną wpuszczeni do kraju. W tym miejscu, uprzejmie proszę o udzielenie takiej promesy, czy zgody, która pozwoliła by na zastosowanie aktualnie obowiązujących przepisów dot. wpuszczenia cudzoziemców w szczególnie uzasadnionych przypadkach.  Nie polegałaby ona na zmianie prawa, czy obchodzeniu aktualnego prawa - żądamy praktycznego zastosowania prawa, które obowiązuje w Polsce i zostało przez Państwo legalnie ustanowione. Chcemy, aby Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Straż Graniczna pokazała zielone światło dla wykorzystania  aktualnie obowiązujących przepisów.   

2. Jeśli w rozpatrywaniu sprawy nie uznana zostanie zasadność wjazdu do kraju osób będących w związkach pozamałżeńskich - prosimy o uwzględnienie takich relacji przy stopniowym zdejmowaniu obostrzeń, a przed uruchomieniem ruchu turystycznego czy biznesowego. Nie podlega żadnym dyskusjom, że priorytet więzi międzyludzkich powinien być znacznie wyższy od priorytetu ekonomicznego czy turystycznego. Taki przepływ osób byłby znacznie mniejszy w skali i łatwy do kontrolowania, nie stanowiłby jednocześnie zagrożenia do pogorszenia sytuacji epidemiologiczniej kraju.

3. Prosimy również o nadanie priorytetów postępowaniom sądowym, wnioskującym o wydanie zgody na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika i postępowaniom z nim związanym. Taka możliwość została ustanowiona właśnie aby znaleźć zastosowanie w takich sytuacjach, jednak jeśli obcokrajowiec przebywa za granicą, realia otrzymania wszystkich zgód potrzebnych do zawarcia takiego związku liczy się w nie w miesiącach a w latach! 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam K. Anna P. do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook