Apelujemy o wydłużenie urlopów macierzyńskich/rodzicielskich matkom/opiekunom faktycznym wcześniaków i chorych noworodków wymagających hospitalizacji o czas pobytu dziecka w szpitalu

Szanowni Decydenci, Dziennikarze, Rodzice Wcześniaków, Lekarze i Położne oraz wszyscy solidarni ze społecznością wcześniaków i neonatologów, prosimy Was o podpisy, poparcie, działanie i pilne zmiany prawne, o które apelują matki wcześniaków i chorych noworodków - chodzi o wydłużenie urlopów macierzyńskich o czas pobytu dziecka po urodzeniu w szpitalu.

Fundacja Koalicja dla wcześniaka działając w imieniu rodziców wcześniaków oraz 8 organizacji współtworzących Ogólnopolskie Porozumienie Razem dla wcześniaków, a także Fundacji Serce Dziecka i Fundacji Najdroższa Blizna, przy poparciu krajowej konsultant w dziedzinie neonatologii prof. Ewy Helwich, prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i prezesa Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Rzeczeniczki Praw Dziecka i Rzecznika Praw Pacjenta apeluje o pilną zmianę w przepisach prawa, która pozwoli matkom/opikunom prawnym wcześniaków oraz noworodków wymagających hospitalizacji odzyskać utracony w czasie hospitalizacji czas w postaci wydłużonego o czas pobytu dziecka w szpitalu pełnopłatnego urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego.

 

DSC_0690.JPG

Aktualny stan prawny wymaga rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego wraz z porodem wcześniaka i umożliwia przerwanie go dopiero po 8 tygodniach. Matki wcześniaków czują się ograbione z urlopu macierzyńskiego podczas hospitalizacji ich ciężko chorych dzieci.

Okres walki o życie i zdrowie ich maluszków nie może być nazwany URLOPEM MACIERZYŃSKIM, matki dzieci hospitalizowanych nie mogą, niestety, spędzać całego czasu ze swoim chorym dzieckiem, stąd poczucie okradania ich ze wspólnego czasu. Dokładnie takich słów używają zrozpaczone matki, które mają skrócony czas pobytu z dzieckiem w domu po wypisie ze szpitala.

Mama powinna mieć możliwość przebywania przy chorym noworodku w nieograniczonym czasie, tak jak mama rodząca o czasie i matka z dzieckiem na oddziałach pediatrycznych, co wymaga odrębnych regulacji i inwestycji, będziemy o nie zabiegać, zdając sobie sprawę, że wymagają one zmian infrastruktury szpitalnej oraz zasobów ludzkich i finansowych.

Aktualnie to szpital ustala czas, jaki mama może spędzić przy hospitalizowanym dziecku. Mama spełnia kluczową rolę terapeutyczną w leczeniu swojego dziecka i ma ważne  zadania związane ze wsparciem zdrowienia przedwcześnie urodzonego „małego wojownika”– pielęgnacja w inkubatorze, leczenie dotykiem, rozwijanie laktacji, kangurowanie, nauka „czytania dziecka”, mama musi też poznać  wszelkie zasady opieki i  postępowania w sytuacjach nagłych, co jest   konieczne dla zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w okresie powypisowym w domu.

Obiegowa opinia mówi, że wcześniak to takie samo dziecko jak urodzone o czasie, tylko mniejsze. To nieprawda. Wcześniak to niedojrzały noworodek, jego szanse przeżycia zależą od tygodnia ciąży, w którym przychodzi na świat oraz od masy urodzeniowej. Jego narządy nie są rozwinięte, a stan zmienia się z godziny na godzinę. Skrajne wcześniaki spędzają w szpitalu nawet kilka miesięcy, a mamy cierpią nie tylko z powodu strachu o życie ich dziecka, ale też z żalu, że ucieka im urlop macierzyński, przemija wspólny czas z dzieckiem specjalnej troski, który też różni się od urlopu macierzyńskiego z dzieckiem urodzonym o czasie. Rodzice wcześniaków spędzają bardzo dużo czasu na wizytach lekarskich oraz różnorakich terapiach wspierających rozwój dziecka. Mamom pęka serce, kiedy ograbione z urlopu macierzyńskiego, spędzonego w szpitalu, muszą wracać do pracy. Mamy wcześniaków i chorych noworodków, wymagających hospitalizacji, potrzebują czasu z dzieckiem w domu.

Koszt zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego jest niższy niż koszty bezpośrednie i pośrednie związane z leczeniem syndromu stresu pourazowego i ciężkiej depresji matek oraz koszty medyczne i socjalne związane ze stanem dziecka, które szybko traci opiekę mamy, jeśli zmuszona jest  ona wrócić do pracy. Obecność mamy/taty/opiekuna faktycznego jest niezbędna dla rozwoju dziecka, szczególnie tak ciężko doświadczonego, jak wcześniak czy noworodek wymagający hospitalizacji.

W Polsce każdego roku rodzi się 24 tys. wcześniaków, to dzieci urodzone między 22. a 37. tc. Skrajne wcześniaki to dzieci urodzone przed 28.tc i to one wymagają długotrwałej hospitalizacji, w 2022 roku urodziło się ich 1187, a przed 32. tc urodziło 3194 dzieci. Ponad 18 tys. wcześniaków urodziło się między 33. a 36. tc – im później dziecko przychodzi na świat, tym na ogół jest w lepszym stanie zdrowia i tym mniej czasu spędza w szpitalu.

Dlatego apelujemy, by mama/tata/opiekun faktyczny każdego wcześniaka i noworodka wymagającego hospitalizacji po narodzinach mogła/mógł korzystać z wydłużonego o czas pobytu dziecka w szpitalu urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego.

Liczymy na pilne rozwiązanie tak ważnej dla rodziców sprawy.

                                                                     Z wyrazami szacunku,

Prof. Ewa Helwich, krajowa konsultant w dziedzinie neonatologii

Prof. Ryszard Lauterbach, b. prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

Prof. Tomasz Szczapa, prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

Prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Elżbieta Brzozowska, Adriana Misiewicz – Fundacja Koalicja dla wcześniaka, Warszawa

Katarzyna Dyńska-Kukulska, Szymon Szmatowicz – Fundacja MatkoweLove, Łódź

Robert Leśniak – Stowarzyszenie „Za wcześnie”, Rybnik

Sylwia Wesołowska – Fundacja Mali Wojownicy, Białystok

Marta Kościk – Fundacja Przed czasem, Lublin

Anna Ogrodowicz, Joanna Żółkiewska, Jolanta Uchman, Fundacja Laboratorium Marzeń, Poznań

Mariola Wachowiak-Jędrusik, Grupa wsparcia „Calineczki”, Bydgoszcz

Katarzyna Parafianowicz, Fundacja Serce Dziecka

Fundacja Najdrższa Blizna


Elżbieta Brzozowska, wiceprezeska Fundacji Koalicja dla wcześniaka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Elżbieta Brzozowska, wiceprezeska Fundacji Koalicja dla wcześniaka będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...