Ustawienie aktywnego radaru na wysokości os. Dolina Cisów w Wasilkowie

My, niżej podpisani sygnatariusze tej petycji, zwracamy się z prośbą do p. Burmistrza Wasilkowa – Adriana Łuckiewicza, o zmianę lokalizacji aktywnego radaru, który obecnie ustawiono przed wjazdem do „starej” części Wasilkowa obok Wodociągów Białostockich, lub o ustawienie nowego takiego urządzenia przed wjazdem na os. Dolina Cisów.

Za taką decyzją przemawiają względy bezpieczeństwa nowych mieszkańców miasta. Kierowcy poruszający się ul. Białostocką w okolicach Osiedla nie respektują ustawionych tam znaków ograniczenia prędkości – lub po prostu ich nie widzą i jeżdżą, mówiąc kolokwialnie – na pamięć. Prosimy pomóc im dostrzec potrzebę zdjęcia nogi z gazu. Do tego służy przecież takie urządzenie.

Prosimy o zapewnienie bezpiecznego przejścia pieszym, których tutaj jest dość dużo, a składają się na nich zarówno mieszkańcy Osiedla – których liczebność ciągle wzrasta, w tym Pana przyszli wyborcy – jak też działkowcy z położonych obok ROD. Prosimy pomyśleć o nowych mieszkańcach miasta, bo urządzenie ustawione przed wjazdem do „starej” części Wasilkowa, służy tylko tym – jakkolwiek by to nie zabrzmiało – starym.

Urządzenie tego typu powinno stanąć przed skrzyżowaniem ul. Białostockiej i ul. Cisowej i przejściem dla pieszych, jadąc od strony Białegostoku. Jest tam fragment jezdni wyłączony z ruchu, który świetnie się do tego nadaje.


Wojciech Zambrzycki    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook