Usunięcie Julki seliga

Petycja o usunięcie Julki seligi ze społeczeństwa i wywózkę obywatela na Syberię w celu pracy na kopalni i klejenia detek 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Perszingcompany do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...