Utworzenie Konstancińskiego Centrum Aktywności Lokalnej

Sz. P. Kazimierz Jańczuk

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

 

Sz.P. Agata Wilczek

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

Sz. P. Izabella Wieczorek

Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu

 

Jako mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna domagamy się utworzenia Konstancińskiego Centrum Aktywności Lokalnej. Prace nad tą inicjatywą rozpoczęły się przeszło 6 lat temu i niestety Radni naszej gminy okazali się mało skuteczni w działaniu w tej sprawie, gdyż do dnia dzisiejszego miejsce to nie powstało. W swym założeniu Konstancińskie Centrum Aktywności Lokalnej powinno zapewnić mieszkańcom przestrzeń, w której mogliby oni organizować własne inicjatywy kulturalne, społeczne i rozwojowe, zapewniałoby animatora, który wspierałby mieszkańców w tych działaniach, podpowiadał, pomagał w promocji wydarzeń. Jednocześnie byłaby to przestrzeń na spotkania mieszkańców w sprawach związanych z tym, co dzieje się na terenie gminy. Organizacje pozarządowe powinny mieć możliwość organizowania w nim wydarzeń dla mieszkańców oraz szkoleń dla swoich współpracowników. 

Nowoczesne samorządy dbają o rozwój społeczeństwa obywatelskiego jako podstawy demokracji. Obywatele powinni mieć udostępnioną przez Gminę przestrzeń, w której mogliby bez przeszkód realizować oddolne inicjatywy społeczne i kulturalne. Tymczasem nasza Gmina uznawana za jedną z najbogatszych w kraju dotychczas nie poradziła sobie z zadaniem stworzenia tego typu przestrzeni! Pan Burmistrz powołuje się na działające w sołectwa Domy Ludowe i lokalne świetlice zapominając o tym, że sołectwa te nie są najlepiej skomunikowane z centrum Konstancina, a co za tym idzie miejsca te są niedostępne dla mieszkańców miasta. Ponadto powołuje się on na powstającą w ramach programu Senior+ przestrzeń dla seniorów, zapominając o tym, że Konstancin to nie tylko seniorzy. Przypominamy o tym, że na spotkaniach z mieszkańcami w sprawie MPZP Pan Burmistrz argumentuje pomysły agresywnej zabudowy wielorodzinnej koniecznością odmłodzenia struktury społecznej Konstancina. Tymczasem obecni mieszkańcy (nie tylko seniorzy) nie mają oferty atrakcyjnego spędzania czasu wolnego w swojej okolicy, co mieszkańcy jasno i wyraźnie komunikują. Zatem zapewnienie przestrzeni dla seniorów niczego nie zmieni w sytuacji pozostałych obywateli naszej gminy.

Ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców Konstancina związana z oczekiwaniami wobec miejsca aktywności lokalnej pokazuje, że oferta Konstancińskiego Domu Kultury oceniana jest nie najlepiej - mieszkańcy wskazywali na:

  • dominację zajęć odpłatnych,
  • godziny zajęć niedostosowane do potrzeb mieszkańców,
  • zajęcia staromodne, niepodążające za trendami, niespełniające oczekiwań.

Zatem konieczne jest utworzenie miejsca, które zaproponuje mieszkańcom zajęcia kulturalne i społeczne zapewniając "konkurencję" KDK, co może się przyczynić do zmiany sposobu budowania oferty przez KDK.

To wstyd, żeby Konstancin do tej pory nie zaaranżował powstania Konstancińskiego Centrum Aktywności Lokalnej, podczas gdy w wielu mniejszych i mniej zamożnych gminach takie miejsca funkcjonują i są aktywnie wspierane przez lokalny samorząd. Konstancińscy włodarze borykają się z tym problemem od 6 lat. 

Za niedopuszczalny wyraz ignorancji ze strony Pana Burmistrza należy uznać odmowę przystąpienia do partnerstwa w sprawie utworzenia miejsca aktywności lokalnej zaproponowanego przez Fundację NIKA i sięgnięcia po środki zewnętrzne na realizację tego tak potrzebnego w Konstancinie zadania.

Domagamy się zatem szybkiego powstania Konstancińskiego Centrum Aktywności Lokalnej oraz powierzenia animowania tego miejsca organizacji pozarządowej. Prosimy Panią Przewodniczącą Rady Miejskiej oraz Przewodniczącą Komisji BOKiS o jak najszybsze podjęcia działań zmierzających do zapewnienie przestrzeni na działania oddolne dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna oraz organizacji społecznych. Trwające przeszło 6 lat prace Rady nad tym projektem świadczą o braku dobrej woli włodarzy w sprawie jego realizacji, przeciwko czemu stanowczo protestujemy.

Z poważaniem,

Mieszkańcy Gminy Konstancin-Jeziorny podpisani pod petycją

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Fundacja NIKA do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )