Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego / utworzenie żłobka


Bez tytułu25.png

Zwracamy się z uprzejmą prośba o rozpatrzenie możliwości utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w gminie Chmielnik.
    Zasadność naszej prośby opieramy na tym, że podczas tegorocznego naboru do przedszkola, zatrważająca duża ilość dzieci nie dostała miejsc w przedszkolach w swojej gminie. Problem ten nasilał się już od kilku lat.
Jako najbardziej dogodną lokalizację nowego oddziału wskazujemy punkt przedszkolny przy SP nr 1, argumentując to doskonałymi warunkami lokalowymi, niskim kosztem utworzenia dodatkowego oddziału, dogodną dla większości mieszkańców lokalizacją oraz możliwością bezpiecznego zaparkowania samochodów.
W przypadku gdy uda się znaleźć miejsca przedszkolne dla dzieci, po drugiej turze rekrutacji, zwracamy się z ogromną prośbą o utworzenie żłobka, którego w naszej gminie brakuje, a potrzebę tę mieszkańcy sygnalizują rokrocznie.

    Jako powód przemawiający za utworzeniem dodatkowego oddziału, jest fakt, że dzieciom zdecydowanie służy uczęszczanie do przedszkola. Kontakt z rówieśnikami sprzyja rozwojowi społecznemu dzieci. Dziecko ma możliwość poznania zasad panujących w społeczeństwie, nauki współpracy, współdziałania i dzielenia się z innymi. W grupie dzieci mogą dostrzec różnorodność społeczną. Istnieje możliwość nauczenia dziecka tak ważnej dzisiaj tolerancji.
    Zabawa w przedszkolu sprzyja rozwojowi intelektualnemu naszych pociech. Dzieci mogą rozwijać swoją wyobraźnie, kreatywność, samodzielność. Dziecko w przedszkolu przyzwyczaja się do spędzania czasu poza rodziną, rozwija poczucie niezależności. Sprzyja to rozwojowi emocjonalnemu.
    Przedszkole uczy dzieci porozumiewać się z innymi. Jest to szczególnie ważne w przypadku małych dzieci, dla których prosimy o utworzenie żłobka. Dzieci uczą się słuchać, pogłębiają zasoby słownictwa.
     Podsumowując, przedszkole uczy współpracy w grupie i samodzielności. Stwarza możliwości do zdobywania wiedzy i poznawania świata. Poza tym kształtuje rozwój, kreatywność i wyobraźnie naszych dzieci. Pozwala dziecku rozwijać relacje z rówieśnikami, wpływa na rozwój ruchowy, ale przede wszystkim przygotowuje do nauki w szkole.

    Motywowani pozytywami płynącymi z uczęszczania dzieci do przedszkola, prosimy o stworzenie naszym dzieciom równych warunków do odpowiedniego rozwoju na terenie naszej gminy. Leży nam na sercu dobro dzieci, którym nie będzie służyć codziennych odległy transport do innych jednostek przedszkolnych. Biorąc pod uwagę warunki epidemiologiczne w czasie pandemii Covid -19, chcemy uniknąć transportu naszych dzieci transportem zbiorowym, ponieważ nie każdy rodzic dysponuje własnym samochodem i możliwością dowożenia dzieci do odległych jednostek. Prosimy o wzięcie pod uwagę faktu, iż nie każdego rodzica stać na miejsce w prywatnej placówce i codzienny dowóz dziecka do przedszkola w innej gminie. Jako rodzice pragniemy dla naszych dzieci jak najlepszego rozwoju i wierzymy, że władzom naszej gminy również ten fakt nie jest obojętny. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za kształtowanie nowego pokolenia i nie pozwólmy na zaniechanie tak ważnego czynnika jakim jest edukacja naszych dzieci.


Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

 przedszkoleobraz1.png