Utworzenie łowiska typu „Złów i Wypuść” na zbiorniku Bliżyn

Bliżyn 17.10.2021r.

Do Prezesa oraz Zarządu okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach  

Wniosek o utworzenie łowiska typu „Złów i Wypuść” na zbiorniku Bliżyn - obwód rybacki zbiornika Brody Iłżeckie na rzece Kamienna nr 1 – bez prawa do zabierania złowionych ryb od 1.01.22r. na okres 1 roku z opcją przedłużenia w/w statusu zbiornika.

My wędkarze koła PZW w Bliżynie zwracamy się z uprzejmą prośbą o utworzenie łowiska bez prawa do zabierania złowionych ryb ( za wyjątkiem ryb uwzględnionych w RAPR punkt 3.7).

Chcemy aby miejscem utworzenia tego typu łowiska był zbiornik w Bliżynie. Od otwarcia zbiornika dla wędkujących w 2013r. Rybostan na tej wodzie jest z roku na rok coraz uboższy o czym świadczą zarówno wyniki podczas rekreacyjnego wędkowania jak i wyniki zawodów wędkarskich organizowane przez nasze koło.

Efektem tego jest coraz mniejsza atrakcyjność zbiornika jako łowiska wędkarskiego. Utworzenie łowiska o charakterze „No Kill” poprawi ogólną sytuację wędkarską naszego zbiornika jako miejsca z dobrą infrastrukturą (korzystne umiejscowienie zbiornika, dobry dojazd, praktycznie cała linia brzegowa dostępna do łowienia) gdzie można rekreacyjnie jak i zawodniczo spełniać swoje hobby.

Trzeba zaznaczyć że tego typu łowisko poza walorami wędkarskimi ma również zalety ekonomiczne. Zbiorniki takie są idealnym miejscem do rozwoju flory i fauny w całkowicie naturalny sposób. Ryby mogą rozmnażać się bez przeszkód poprzez naturalne tarło a ich populacje będą regulowane przez drapieżniki.

Ze swojej strony możemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku status tego typu zbiornika był przestrzegany. W tym celu poczyniliśmy już pierwsze kroki poprzez aktywność SSR naszego koła oraz powołanie nowych strażników w osobach członków naszego koła w najbliższym czasie.

Mamy poparcie wśród członków naszego koła (wniosek o utworzenie tego typu łowiska został przegłosowany pozytywnie na zebraniu wyborczo-sprawozdawczym w dniu 17.10.21r.) Mamy również poparcie lokalnej społeczności wędkarskiej oraz z dniem dzisiejszym uruchamiamy podpisy poparcia naszego wniosku w formie elektronicznej, które możemy wysłać w razie potrzeby.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku

Koło PZW w Bliżynie


Koło PZW w Bliżynie    Skontaktuj się z autorem petycji