Utworzenie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców ulicy Karpiej

Poznań 07.07.2022

Mieszkańcy ul. Karpiej oraz okolic

Reprezentowani przez Wojciecha Judt

Członka zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Karpia 27, 27A, 27B

Miejska Pracownia Urbanistyczna

ul. Za Bramką 1

61-842 Poznań

Utworzenie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców ulicy Karpiej

Szanowni Państwo W nawiązaniu do drugiego etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Karpiej, część wschodnia A w Poznaniu, zwracamy się do Państwa z wnioskiem o uwzględnienie we wspomnianym planie utworzenia strefy rekreacji dla mieszkańców ulicy Karpiej. Aktualna postać projektu planu zagospodarowania przestrzennego nie bierze pod uwagę potrzeb mieszkańców ul. Karpiej - nie zapewnia mieszkającym tutaj dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym ani starszym miejsc do spotkań, rekreacji i wypoczynku takich jak place zabaw, boiska, ławki czy siłownie zewnętrzne  Z tego powodu zwracamy się o zapewnienie w projektowanym planie zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji na wzór tego, jaki został utworzony na ulicy Czarnucha, o powierzchni ok. 2000 metrów kwadratowych, od południowej strony ulicy Karpiej na działce 80/9 lub działce 80/11. Proponowane dwie lokalizacje wspomnianego terenu przedstawiono na rysunkach 1 oraz 2. Swój wniosek argumentujemy tym, że odległość do obecnie dostępnego terenu rekreacji utworzonego przy ulicy Czarnucha od proponowanej w tym wniosku lokalizacji nowego terenu rekreacji wynosi aż 1 km (zgodnie z rysunkiem 3). Taką samą odległość należałoby pokonać w przypadku chęci przedostania się do proponowanej strefy rekreacji projektowanej w okolicy wiaduktu kolejowego na działce 29/62. Taki dystans stanowi duże wyzwanie np. dla małych dzieci, czy osoby o ograniczonej zdolności ruchowej, które często nie są w stanie pokonać go na własnych nogach. Z tego względu widzimy ogromną potrzebę organizacji takiego terenu rekreacyjnego. Aktualnie dzieci z powodu braku odpowiednio zagospodarowanej przestrzeni bawią się na parkingach, wewnątrz hal garażowych czy blisko ruchliwej ulicy jaką już jest ulica Karpia. Stanowi to dla nich duże zagrożenie. Natężenie ruchu na ulicy Karpiej ulegnie dalszemu wzrostowi, jeśli nie zostaną zapewnione mieszkańcom alternatywne drogi dojazdu do nowych inwestycji deweloperskich oraz nie zostanie przeprowadzenie uspokojenie ruchu na ulicy Karpiej, co stanowi dalszy wzrost zagrożenia dla mieszkańców.

geopoz_mapa.jpg

Rysunek 1: Propozycja dwóch lokalizacji wspomnianej strefy rekreacji, źródło: Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

ortofotomapa.jpg

Rysunek 2: Ortofotomapa stanu aktualnego terenu objętego projektem planu zagospodarowania z naniesionymi dwoma proponowanymi lokalizacjami strefy rekreacji, źródło: prezentacja MPU dotycząca Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Karpia - część wschodnia A w Poznaniu

rys3.jpg

Rysunek 3: Przedstawienie odległości do najbliższych stref rekreacji (istniejącej na ul Czarnucha oraz projektowanej koło torów kolejowych) od proponowanej nowej lokalizacji strefy rekreacji - źródło google maps

Zwracamy się także z wnioskiem o ochronę drzew zlokalizowanych wzdłuż ulic Karpiej oraz Mleczarskiej i wkomponowanie istniejących już drzew i krzewów do planów organizacji zieleni wzdłuż tych ulic. Wzdłuż wspomnianych ulic zlokalizowane są drzewa o rozłożystych koronach, które zapewniają optymalną ochronę przed słońcem, zwłaszcza w okresie letnim, obniżając temperaturę do jakiej nagrzewa się asfalt i ograniczając w ten sposób ilość wysp ciepła, jaka powstaje na wspomnianym obszarze. Postulujemy o zachowanie istniejącego drzewostanu, który mógłby idealnie dopełnić strefę rekreacyjną, o której powstanie wnosimy.

W imieniu mieszkańców ulicy Karpiej oraz terenów sąsiadujących z ulicą Karpią, reprezentując Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Karpia 27, 27A oraz 27B, którzy poparli wspomniany wniosek swoimi głosami w formie petycji online.

Wojciech Judt

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Wojciech Judt do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )