Utworzenie wyniesionego przejścia dla pieszych przez ulicę Jedynka nr 2044K w obrębie przystanku miejskiego, ulicy H.Probusa IV oraz zakładu produkcyjnego "Jędruś"

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce ul. Słowackiego 29

32-020 Wieliczka

 

Sz. Pan dyrektor Marian Paszcza

 

My niżej podpisani mieszkańcy miasta oraz rodzicie uczniów uczęszczających do Szkoły nr 6 w Wieliczce, na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1123), zwracamy się z prośbą o niezwłoczne przebudowanie i oznakowanie przejścia dla pieszych przecinającego ulicę Jedynka nr 2044K w okolicy ulicy H.Probusa IV na przejście bezpieczne dla dzieci, gdyż jest ono przez nie szczególnie uczęszczane. przejscie.jpg

Grabowki.jpg

Pragniemy zadbać o bezpośrednie bezpieczeństwo dzieci dochodzących i dojeżdżających do Szkoły Podstawowej nr 6 od strony osiedla Królewskie Tarasy i przystanku miejskiego. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na zagrożenia płynące w tym obszarze. Ulica Jedynaka biegnąca od miejscowości Grabówki jest stroma, a przed samym przejściem dla pieszych znajduje się zakręt co mocno ogranicza widoczność. Znak określający prędkość na danym obszarze to znak informujący o terenie zabudowanym. Zaraz za przejściem jest ograniczenie prędkości do 40 km/h (wyjazd Policji). Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że ograniczenie prędkości powinno być ustytulowane przed przejściem, a samo przejście powinno zostać wyniesione na zasadzie przejścia wyniesionego oraz oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz znakiem "Agatka" Wyniesione.jpg

wyniesione_2.jpgChcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że Szkoła będzie przyjmować coraz więcej uczniów, a co za tym idzie - coraz więcej dzieci i dorosłych będzie bezpośrednio narażonych na zagrożenie spowodowane niedostosowaniem prędkości na wymienionym odcinku oraz brakiem jego odpowiedniego oznakowania. Bądźmy mądrzejsi przed szkodą i zadbajmy o bezpieczeństwo naszych dzieci zanim w tym miejscu dojdzie do tragedii.

Z wyrazami szacunku

Mieszkańcy miasta Wieliczka i rodzice uczniów Szkoły nr 6.

 

Osoba do kontaktu: Mariusz Bruzda 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Mariusz Bruzda będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...