W sprawie poszerzenia chodnika oraz przedeptów na skrzyżowaniu ulicy Powązkowskiej oraz Rydygiera.

STOWARZYSZENIE

"NOWY ŻOLIBORZ"

Adresat:   

1. Dyrekcja Zarządu Dróg Miejskich  

2. Pan Marcin Błaszczak Wydziału Naprawy Dróg    

 

PETYCJA

My, niżej podpisani mieszkańcy Żoliborza Południowego zwracamy się z prośbą o zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w okolicach skrzyżowania ulicy Powązkowskiej oraz Rydygiera.Skrzyżowanie znajduje się w centrum kilku tysięcznego osiedla, w związku niedawnym  otwarciem zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German niepokoi nas fakt że samochody osobowe jeżdżące po ul. Powązkowskiej rozwijają często zbyt duże prędkości (wg ostatnich pomiarów samochody często przekraczają prędkość 100km/h), co w sposób oczywisty będzie wpływało na bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do w/w placówki. Wzdłuż ulicy Powązkowskiej od skrzyżowania z ulicą Rydygiera do budynku Loft 44 apelujemy o:

  • Poszerzenie / podwyższenie chodnika, instalacje słupków syrenka (aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych) po drugiej stronie ulicy chodnik jest oddzielony pasem zieleni
  • Likwidacja 3 przedeptów np. instalacja płyt chodnikowych (szczegóły na zdjęciach poniżej)
    • Większy pas chodnika wokół przejścia dla pieszych, ciągłość komunikacyjna do pozostałej części chodnika obok skrzynki elektrycznej
    • Dojście do przystanku od strony Powązkowskiej 40
    • Likwidacja przedeptu przy wejściu do inwestycji artystyczny żoliborz od strony Loft 44
  • Systemowym zmniejszeniem prędkości samochodów przed przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu powązkowskiej z Rydygiera  

Jesteśmy przekonani, że powyższe zmiany poprawią bezpieczeństwo i komfort mieszkańców całego Żoliborza Południowego oraz pomogą zbudować zaufanie mieszkańców do władz samorządowych.

Wyrażamy zgodę na ujawnienie danych podmiotu wnoszącego petycję.

 

słupki1.jpg

 Nowe słupki na skrzyżowniu
powazkowska1.jpg

Przedept a - Większy pas chodnika wokół przejścia dla pieszych, ciągłość komunikacyjna do pozostałej części chodnika obok skrzynki elektrycznej

powazkowska2.jpg

Przedept b - przejście do przystanku autobusowego

powazkowska3.jpg

Przedept c - przy wejściu do inwestycji artystyczny żoliborz od strony Loft 44

powazkowska4.png Przykład jednego z wypadków na skrzyżowaniu


Stowarzyszenie Nowy Żoliborz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Nowy Żoliborz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...