Dobre Zielone! - Gimnazjum nr 9 w Lublinie

   

 

Niska emisja – emisja komunikacyjna, emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób, najczęściej węglem tanim, a więc o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych.

 

W związku z rosnącym problemem niskiej emisji w miastach obserwuje się coraz większe nasilenie zaburzeń czynności układu oddechowego czy zwiększenie ryzyka chorób nowotworowych. Często nawracające bóle głowy, których doświadzczamy wynikają ze zbyt dużej ilości zanieczyszczeń w powietrzu. Na tym problemie ucierpi również środowisko naturalne. Globalne ocieplenie doprowadzi do całkowitej zmiany klimatu, a co za tym idzie do wyginięcia wielu gatunków fauny i flory. Jaki świat pozostawimy po sobie? Z jakimi problemami stworzonymi przez przodków borykać się będą nasi potomkowie?

 

Wobec nieustannego wzrostu niskiej emisji chcemy zmniejszyć jej skutki. Swoje działania podjąć chcemy w najbliższym dla nas miejscu - naszej szkole. Postulujemy o posadzenie kilku roślin oczyszczających powietrze w rejonie szkoły. Pozwoli to choć częściowo ochronić nas - uczniów oraz nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły przed szkodliwym wpływem zanieczyszczenia powierza pochodzącego z domowych pieców jak również ze spalin samochodowych, których w najbliższym otoczeniu szkoły nie brakuje. Niech szkoła będzie naszą zieloną oazą!

 

 

 

Źródła:


Grupa projektowa Klubu Szkoły Humanitarnej przy Gimnazjum nr 9 w Lublinie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję


LUB

Autor petycji będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych w formularzu.
Facebook