Wezwanie do stworzenia ogólnopolskiej Izby Studentów Architektury

Drogie koleżanki i koledzy,

Po tygodniu rozmów i obserwacji na spotkaniu OSSA 2019 w Warszawie uzmysłowiliśmy sobie brak dialogu między oraz ze studentami architektury. Problem ten ma charakter fundamentalny i skutkuje brakiem głosu w sytuacjach, które bezpośrednio nas dotyczą. Dlatego też uważamy, że potrzebna jest organizacja reprezentująca ogólnopolską społeczność studentów architektury.

Założenia najnowszego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 w sprawie współczynników kosztochłonności skutkują zmniejszeniem budżetu naszych uczelni. Dodatkowo, Krajowa Rada Izby Architektów RP forsuje bezwzględne odejście od systemu studiów dwustopniowych na kierunku architektura. Co więcej, według projektu ustawy z dnia 1 października 2018 r. tytuł architekta nadawany będzie jedynie po uzyskaniu uprawnień zawodowych i wstąpienia do IARP.

W związku z powyższym doszliśmy do wniosku, że niezbędne jest posiadanie możliwości konfrontacji opinii społeczności studenckiej z propozycjami wydawanymi przez podmioty, które mają bezpośredni wpływ na edukację architektoniczną w Polsce.

Chcemy pracować w zawodzie zaufania publicznego oraz zajmować się kreowaniem ram dla życia społecznego. Dlaczego więc nie przywiązywać większej wagi do projektowania własnej samorządności i jej instytucjonalnych ram? Czy to nie one kluczowe są dla naszej edukacji i owocnego wykonywania naszego zawodu?

Dlatego też zachęcamy Was – studentki i studenci, do złożenia podpisu pod powyższym oświadczeniem jako wyrazu świadomości potrzeby działania i poparcia samoorganizacji w obliczu obecnych i przyszłych wyzwań.


Damian Kunert, Paweł Mytnik, Emilian Nagiel, Bogusława Szlachciak, Julia Szefler, Justyna Pawlak, Maciej Moszant    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Damian Kunert, Paweł Mytnik, Emilian Nagiel, Bogusława Szlachciak, Julia Szefler, Justyna Pawlak, Maciej Moszant do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook