Wniosek do projektu UPUL - Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu Miejskiego UPUL w Olsztynie

Olsztyn, 11.11.2023r.

Dyrekcja Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie - Wydział Lasu Miejskiego            email: bok@zdzit.olsztyn.eu  

Dyrekcja Biura Urządzania Lasu /Oddział w Olsztynie email: sekretariat@olsztyn.buligl.pl  

Szanowni Państwo                 

Dziękujemy za uwzglednienie wszystkich wniosków strony społecznej w czasie dotychczasowych konsultacji, które prowadzili Państwo od wiosny 2023 roku. Doceniamy Państwa otwartość na dialog do tej pory, jest to dla nas bardzo cenne.  Dzięki temu wiele terenów wzdłuż szlaków komunkacyjnych, rowerowych, wzdłuź Łyny i Wadąga oraz szlaku Łynostrady oraz okolic Elektrowni zostało objętych buforem i nie będą tam Pańswto prowadzić cięć drzew zwiażanych z użytkowaniem rębnym lasu. 

Zabieramy głos przede wszystkim jako mieszkańcy Osiedli sąsiadujacych bezpośrednio z Lasem Miejskim.

W związku z konsultacjami do  PROJEKTU UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU (UPUL)  DLA LASU GMINY OLSZTYN wnosimy wniosek o wyłączenie z użytkowania rębnego założonego w UPUL na poziomie 25% terenów Lasu Miejskiego wskazanych w załączniku do pisma (załącznik). Są to przede wszystkim tereny wzdłuż głównych traktów komunikacyjnych; sąsiadujące bezpośrednio z granicą osiedli mieszkaniowych oraz tereny wykorzystywane do edukacji w różnych obszarach oraz wsparcia psychologicznego w części Lasu pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Jagiellońskiej oraz Zientary Malewskiej.  Ze wskazanych terenów korzystamy przede wszystkim jako bezpośredni sąsiedzi Lasu Miejskiego, znamy je od lat I jesteśmy z nimi związani emocjonalnie.  Jesteśmy mieszkańcami Olsztyna, w szczególności osiedli Podleśna, Zatorze, Wojska Polskiego lub jesteśmy z tą częścią Olsztyna związani zawodowo i edukacyjnie przez miejsce pracy, przedszkole, szkołę. Las Miejski pomiędzy ulicami Jagiellońską, a Wojska Polskiego i ul. Marii Zientary-Malewskiej,  a w szczególności wyznaczone w załączniku obszary są miejscem odpoczynku i spacerów rodzin, dorosłych, seniorów i dzieci. Poza tym tak jak wskazano wyżej, są także miejscem działań edukacyjnych, treningów uważności, wsparcia psychologicznego udzielanym dzieciom, dorosłym, seniorom, poprzez m.in. Przedszkole Leśne prowadzone przez Fundację „Uwolniona Rozkwitania” Inicjatywę „Muzyka Jest Nieskończona”.

Wnioskujemy, aby wykluczyć wskazane tereny z planowej wycinki na poziomie założonym w projekcie. Zapoznaliśmy się wykonaną przez Państwa analizą, na podstawie której Państwo zaplanowali mapę cięć.  Z naszej perspektywy Las Miejski szczególnie w miejscach, w których graniczy bezpośrednio z położonymi przy nim osiedlami,  pełni przede wszystkim funkcję społeczną. Jest ona w naszej ocenie w tym przypadku najbardziej istotna. Nie chcemy, aby Las Miejski we wskazanych przez nas obszarach był wycinany. Dla nas każde drzewo szczególnie starsze, ma wielkie znaczenie emocjonalne, psychologiczne. Kiedy znika nawet jedno drzewo z terenu, który znamy od lat, to burzy poczucie bezpieczeństwa i wpływa na nas negatywnie. Na potwierdzenie tych słów pragniemy przypomnieć reakcje mieszkańców, kiedy prowadzili Państwo wycinkę w lesie wzdłuż przebiegu ulicy Bydgoskiej zgodnie z obowiązującym UPUL w październiku 2023r.. Zadzwoniło do Państwa w tym czasie wielu mieszkańców, którzy wyrażali swój sprzeciw związany z wycinką. Chcemy, aby Państwo uwzględnili nasze prośby, stare 80-140 letnie drzewa mają dla nas nie tylko wartość emocjonalną i społeczną, ale także psychologiczną i biologiczną – tworzą nasz ekosystem, wpływają pozytywnie na dobrostan, samoregulację emocji, redukcję  i oswajanie stresu. Badania prowadzone np. przez  dr Zacha Busha, doktora medycyny i neurobiologa potwierdzają, że wiek lasu, w którym przebywa człowiek ma duże znaczenie w budowaniu jego odporności psychicznej, rezyliencji i dobrostanu. Często osoby, które przyjeżdżają tu z innych województw korzystając z Lasu Miejskiego do wypoczynku pieszego, rowerowego wskazują na to, że nie spotkali się z tak starym lasem nigdzie na swoich terenach.   Opisane tereny Lasu Miejskiego są miejscem, gdzie odbywają się treningi uważności dla dorosłych, dzieci i młodzieży, a także indywidualnego wsparcia psychologicznego. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

 

Załącznik do wniosku  z dn. 11.11.2023r. dotyczącego wyłączenia z użytkowania rębnego założonego w UPUL terenów Lasu Miejskiego.

Wnioskujemy o wyłączenie z planowanego użytkowania rębnego poniższych obszarów Lasu Miejskiego:
- terenu lasu oznaczonego numerem 24, sąsiadującym z ul. Jagiellońską i ul. Bydgoską ze względu na
sąsiedztwo osiedla mieszkaniowego oraz ze względu na użytkowanie tej części Lasu przez placówki
edukacyjne oraz organizacje pozarządowe (m.in. Fundacja Uwolniona Rozkwitalnia – Turkusowy Las,
Inicjatywa Muzyka Jest Nieskończona);
- terenu lasu oznaczonego numerem 12, 13, 14, 15, 16 oraz 23 ze względu na użytkowanie tej części
Lasu przez placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe (m.in. Fundacja Uwolniona
Rozkwitalnia – Turkusowy Las, Inicjatywa Muzyka Jest Nieskończona);
- przebiegu dróg leśnych łączących ul. Wojska Polskiego i ul. Jagiellońską (tereny oznaczone
numerami 16, 15, 14,13, 12, 26, 25,24);
- drogi leśne przebiegające na obszarach 23, 22,21;
- przebiegu dróg leśnych pomiędzy obszarem leśnym nr 16, a obszarem leśnym nr 15 oraz obszarem
leśnym nr 15 a obszarem leśnym nr 14;
- terenu lasu oznaczonego numerem 35 i 34 ze względu na bliskie sąsiedztwo – granicę z osiedlem
mieszkaniowym przy ul Borowej i użytkowanie tej części lasu przez mieszkańców tego osiedla;
- terenu lasu oznaczonego numerem 26 ze względu na bliskie sąsiedztwo – granicę z osiedlem
mieszkaniowym przy ul. Oficerskiej i Fałata i użytkowanie tej części lasu przez mieszkańców tego
osiedla.


Marta Urban-Burdalska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marta Urban-Burdalska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...