Wniosek o zniesienie wolnosci religijnej islamu.

Wniosek o rozpatrzenie petycji obywatelskiej, dotyczącej zniesienia wolności
religijnej islamu.

Panie Prezydencie.

My, niżej podpisani, zwracamy się do Pana z prośbą o uznanie naszej petycji i rozpoczęcie procesu legislacyjnego, w oparciu o jej założenia.
Islam jest równocześnie religią, jak i ustrojem polityczno-militarnym, nie można oddzielić jednego od drugiego, nie jest możliwe uznanie tylko jego aspektu religijnego, zarówno przez jego wyznawców, jak i przez wyznawców innych religii.
Islamiści wszędzie gdzie zamieszkują, wcześniej czy później dążą do wprowadzenia prawa sharia, czyli chcą ustroju politycznego z jedną, dominującą religią.
Założenia ustroju totalitarnego są takie, ze ustrój ten posiada całkowity nadzór nad społeczeństwem i kontroluje wszystkie aspekty życia publicznego, jak i prywatnego, a zatem w myśl art.13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

„Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu a także tych, których program lub
działalność dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajenie struktur lub członkostwa ”

oraz powołując się na art.53§5: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

„Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności, wolności lub praw
innych osób”

Uznajemy za właściwe i zasadne skierowanie powyższej prośby, popartej podpisami Obywateli, uznając islam za zagrożenie dla wolności obywatelskiej i bezpieczeństwa Państwa Polskiego.
Chcemy zauważyć, że kierujemy się również dobrem Polskich Tatarów, którzy są bezpośrednio narażeni na zemstę islamistów za bratanie się z niewiernymi, czyli z nami.
Nie mamy nic na przeciwko temu, aby Polscy Tatarzy nadal z nami zgodnie koegzystowali i mieli prawo do odprawiania swoich obrządków w przystosowanych do tego miejscach ich kultu religijnego.
Jednocześnie do czasu podpisania ustawy o zniesieniu wolności religijnej islamu domagamy się jasnej deklaracji, iż w przypadku pierwszych i
jakichkolwiek prób wystąpień publicznych wyznawców omawianej religii, lub jej/i obrońców, zostanie niezwłocznie zastosowany art.256 KK:

„Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia
wolności do lat 2”

Obywatele

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Alicja Matuszek do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook