#woszposłem - cofnijmy kuriozalny zakaz!

0911.jpg

Świętokrzyski Kurator Oświaty - Pan Kazimierz Mądzik zniszczył inicjatywę młodych ludzi pod nazwą #woszposłem. Wydał oświadczenie, w którym zakazał odwiedzin Posłów na Sejm RP w świętokrzyskich szkołach, które odbywały się już od dawien dawna. Program, nad którym młodzież pracowała kilka miesięcy, angażowała posłów i partnerów, został tym samym wstrzymany.

Pan Kurator udzielił również reprymendy jednemu z dyrektorów szkoły, która przyjęła posła w ramach programu #woszposłem. Młodzież wysłała list do Pana Kuratora z prośbą o spotkanie i dyskusję nad zakazem - ten jednak odpowiedział, że nie ma czasu na taką rozmowę.

W swoim zakazie Pan Kurator powołuje się na artykuł o działalności partii politycznych i organizacji politycznych - problem tylko w tym, że młodzież skupiona w Zespole Pomocy Koleżeńskiej nie jest ani partią ani organizacją polityczną.

Dlatego wspólnie musimy pokazać Panu Kuratorowi, że program, w ramach którego Posłowie na Sejm RP odwiedzali świętokrzyskie szkoły i opowiadali o Sejmie i pracy posła jest cenną inicjatywą. Wyraźmy swój sprzeciw takim działaniom! Jak młodzi ludzie mają uczyć się demokracji i edukacji obywatelskiej, skoro nie mogą spotykać się z decydentami?

Podpisz petycję z prośbą o cofnięcie tego kuriozalnego zakazu!

 

Petycja:

 

Sz. P. Kazimierz Mądzik

Świętokrzyski Kurator Oświaty 

al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

 

Szanowny Panie Kuratorze! 

 

Zwracamy się z prośbą o ponowne przemyślenie Pańskiej decyzji dotyczącej programu #woszposłem oraz zakazu odwiedzin Posłów na Sejm RP w świętokrzyskich szkołach. 

Naszą prośbę motywujemy tym, że program kierował się cennymi wartościami, które były przekazywane młodzieży. Kto lepiej opowie o Sejmie RP jak nie poseł? 

Uczniowie w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie zaplanowaną mają lekcję o polskim parlamencie. Innowacyjnym i pomysłowym rozwiązaniem jest zorganizowanie takiej lekcji z parlamentarzystami - niech Pan nie blokuje tej inicjatywy młodych ludzi!


Zespół Pomocy Koleżeńskiej    Skontaktuj się z autorem petycji