Wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości na drodze wojewódzkiej nr 579, na odcinku przebiegającym przez obszar Kampinoskiego Parku Narodowego

DO:
Pan Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26,
09-719 Warszawa

 

Szanowny Panie Marszałku,
Szanowni Państwo,

Kampinoski Park Narodowy (KPN) jest jednym z najstarszych parków narodowych w Polsce. Jest też najcenniejszym obszarem chronionym na Mazowszu i w całej środkowej Polsce. Zamieszkują go liczne zwierzęta, których szlaki migracyjne krzyżują się z drogą wojewódzką nr 579 (DW 579). Obowiązujące na tej trasie ograniczenie prędkości do 60 km/h na odcinku KPN jest nagminnie łamane przez kierowców, co prowadzi do licznych kolizji drogowych z udziałem zwierząt, w wyniku których zwierzęta giną.

Co roku w wyniku kolizji drogowych na DW 579 ginie kilkaset zwierząt. Najczęściej są to: wiewiórki, kuny, lisy, borsuki, dziki, sarny, jelenie, łosie, nietoperze (wśród nich m.in. mopek zachodni – gatunek z II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej UE, jest przedmiotem ochrony Obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska) oraz duża ilość ptaków małej i średniej wielkości. W ostatnim czasie zginęły tu także 2 wilki (2.10.2020 i 28.10.2021). Wilk jest jednym z najcenniejszych zwierząt w faunie Kampinoskiego Parku Narodowego i Polski. Po sześćdziesięciu latach nieobecności zwierzęta te powróciły na stałe do KPN, co świadczy o bardzo wysokich i stale rosnących walorach przyrodniczych tego obszaru.

Wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości jest jedynym sposobem na zdyscyplinowanie kierowców i wyegzekwowanie nakazu zmniejszenia prędkości przejazdu przez obszar parku narodowego – najwyższej formy ochrony w Polsce! Należy pamiętać, że na obszarze parku narodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 1718) o ochronie przyrody celem nadrzędnym jest ochrona przyrody i wszystkie inne działania prowadzone na jego obszarze powinny być temu celowi podporządkowane.

Kampinoski Park Narodowy położony w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej poddany jest ogromnej presji urbanizacyjnej. Jego obszar otoczony jest siecią dróg oraz coraz bardziej gęstniejącą zabudową, co bardzo niekorzystnie wpływa na możliwość ochrony dużych zwierząt migrujących. DW 579 stanowi dodatkową barierę, którą muszą pokonywać zwierzęta zamieszkujące park dlatego zminimalizowanie jej niekorzystnego oddziaływania na przyrodę parku jest koniecznością. Kilkadziesiąt lat temu DW 579 była jedynie drogą lokalną, a ruch na niej marginalny. Niestety w ostatnich latach wielu kierowców, głównie samochodów ciężarowych traktuje ją jako skrót łączący drogę S7 z autostradą A2 i drogą S8. Powoduje to, że ruch tranzytowy odbywa się na niej 24 h na dobę.

Na wprowadzeniu odcinkowego pomiaru prędkości, poza przyrodą, skorzystają także lokalni mieszkańcy oraz odwiedzający park turyści. Niższa prędkość pojazdów poruszających się drogą przełoży się na zmniejszenie poziomu hałasu, niższą emisję zanieczyszczeń do atmosfery, zwiększy się bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych przemieszczających się skrajem drogi oraz oczekujących na transport na przystankach autobusowych.

Wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości nie wpłynie znacząco na czas przejazdu samochodów przez obszar parku, który zostanie w ten sposób wydłużony zaledwie o kilka minut. Zainstalowanie pomiaru na drodze prowadzącej przez obszar chroniony będzie wydarzeniem bez precedensu, ktore odbije się szerokim, pozytywnym echem wśród społeczeństwa.