WSPARCIE BRANŻY KOSMETOLOGICZNEJ / KOSMETYCZNEJ / MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

         PETYCJA BRANŻY BEAUTY KOSMETOLOGICZNEJ i KOSMETYCZNEJ

                  W ZWIĄZKU  Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-CoV-2

 W sytuacji zagrożenia rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 branża BEAUTY staje przed zagrożeniem kryzysu, upadłości i zwolnień pracowników. Na tą chwilę starty spowodowane epidemią są już bardzo wysokie, większość salonów kosmetologicznych, kosmetycznych, medycyny estetycznej tzw branży beauty postanowiło zawiesić działalność na czas, którego nie jesteśmy w stanie określić. Ryzykując własnym biznesem. Obawy związane z zakażeniem prowadzą do rezygnacji wychodzenia z domu oprócz sytuacji koniecznymi takich jak praca, wizyty u lekarza itd. Salony kosmetyczne, medycyny estetycznej, kosmettologii tzw usługowe pierwsze padają ofiarami tej sytuacji. Jesteśmy przekonani, że zamknięcie naszych zakładów usługowych jest wskazane a nawet konieczne, żeby uniknąć rozprzestrzeniania się choroby.  Każdego dnia nasze salony odwiedza wiele osób z różnych środowisk, nie jesteśmy w stanie kontrolować ryzyka mimo przestrzegania codzienny zasad higieny i wzmożonych zasad dezynfekcji. Dalsze funkcjonowanie naszych salonów naraziłoby na niebezpieczeństwo zarażenia się naszych klientów i pracowników, a zarazem rozprzestrzeniania się COVID-19 - zwłaszcza, że unikanie zgromadzeń dużej liczby ludzi jest wskazywane jako jedno z podstawowych narzędzi zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby. 

Można się spodziewać, że w sytuacji wzrostu liczby zakażonych lokale usługowe, takie jak nasze bedą zmuszone do zaprzestania działaności na podstawie formalnych zarządzeń odpowiednich władz. Umowy najmu dotyczące lokali usługowych są podpisywane najczęściej na rynkowych, skrajnie nie korzystnych dla najemców warunkach. Najczęściej wiąże się to z koniecznością zapłaty drakońskich kar. Często jest tak, że nawet zaprzestanie prowadzenia działaności nie zwalnia najemcy z konieczności uiszczenia czynszu. Przedsiębiorcy tacy jak my prowadzący działaności gospodarcze mają przede wszystkim zobowiązania wobec swoich pracowników tym samym wobec ZUS jak i innych podmiotów gospodarczych, dostarczającym nam materiały do wykonywania działaności gospodarczych na tzw. termin płatności. 

 Pierwsze działania legislacyjne, jak uchwalenia ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych są z punktu widzenia naszej branży, całkowicie niewystarczające. Jak zostało wskazane w uzasadnieniu ustawy „Trudno stwierdzić na jak trudny okres wirus pozostanie w Europie i na świecie.” Dla większości przedsiębiorców z branży BEAUTY wzrost liczby zarażonych lub nawet przedłużający się wzrost kwarantanny stanowi ryzyko upadłości i zaprzestania działaności. Bez zastosowania narzędzi którymi dysponują jedynie władze rządowe, wiele branż usługowych w tym branża KOSMETYCZNA (BEAUTY) może stanąć na krawędzi upadku. 

W związku z powyższym wzywamy do zastosowania odpowiednich rozwiązań prawnych, to znaczy zwolnienia przynajmniej z niektórych podatków i innych należności publiczno prawnych jak np. składki ZUS w odniesieniu do szeroko rozumianej branży BEAUTY

W imieniu branży KOSMETCZNEJ, KOSMETTOLOGICZNEJ, MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

 

MyWay Cosmetics

Marta Wysocka


MyWay Cosmetics Marta Wysocka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam MyWay Cosmetics Marta Wysocka do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...