Wspieram środowisko Genetyków Laboratoryjnych


Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka 21.02.2024

 

W imieniu lekarzy ze specjalizacją z genetyki klinicznej i lekarzy w jej trakcie,
zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Genetyki Człowieka oraz lekarzy innych specjalności, współpracujących z Medycznymi Laboratoriami Diagnostycznymi (MLD) o profilu genetycznym, wyrażamy pełne poparcie dla petycji kierowników oraz pracowników tych laboratoriów, włączając biologów, diagnostów oraz specjalistów Laboratoryjnej Genetyki Medycznej (LGM).

Zawarte w petycji postulaty są zgodne z naszą oceną sytuacji diagnostycznych badań
genetycznych w Polsce. Rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami środowiska genetyków
klinicznych a wypowiedzią pani Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych (KRDL), Moniki Pintal-Ślimak, zamieszczoną w Termedia w dniu 12.02.2024 r. budzi uzasadnione obawy o przyszłość diagnostyki genetycznej.

Obecna współpraca lekarzy z diagnostycznymi laboratoriami genetycznymi, w których większość zatrudnionych to osoby po studiach biotechnologicznych lub biologicznych, układa się pomyśłnie.W laboratoriach certyfikowanych przez PTGC badania wykonywane są rzetelnie, w pełnym porozumieniu iwspółpracy z lekarzem kierującym i pacjentem. Obawiamy się, że ingerencja KIDL zburzy tę współpracę i doprowadzi do rozłamu pomiędzy naszymi grupami zawodowymi.

Należy pamiętać, że w ciągu swojego życia diagnozę choroby genetycznej usłyszy
co dziesiąty Polak, a co trzeci będzie wymagał poradnictwa onkogenetycznego lub
profilowania tkanki nowotworowej za pomocą metod cytogenetycznych lub molekularnych, co przekłada się na pilną konieczność zapewnienia odpowiednich zasobów kadrowych, doświadczonych w zakresie nowoczesnych technik analizy molekularnej i cytogenetycznej. Nie do pominięcia jest problem diagnostyki prenatalnej ze jej specyfiką interpretacji wyniku i narzuconymi reżimami czasowymi i prawnymi.

Solidarnie, jednym głosem mówimy: "Genetycy się liczą"


Zarząd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Zarząd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...