Wspieramy uspokojenie ruchu na Kazimierzu

Pan

Prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

Pan

Bogusław Kośmider

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa


W związku z zatrzymaniem koniecznego uspokajania natężenia komunikacyjnego na Kazimierzu (zarządzona likwidacja strefy ograniczonego ruchu), wnosimy o zachowanie  na tym obszarze zamierzonych wcześniej działań. Za takim rozwiązaniem przemawiają poniższe argumenty:

1. Społeczny – cały Kazimierz pełni funkcję mieszkaniową i turystyczną,  stanowi ośrodek życia mieszkańców Krakowa i lokalnej społeczności. Jednocześnie na skutek rozwoju gastronomii i nocnych lokali występuje tu wzmożony ruch pieszych oraz  samochodów i motocykli przez całą dobę. Dzielnica boryka się od lat z całkowitym nieprzestrzegania ciszy nocnej. Kazimierz stał się miejscem nieprzyjaznym dla mieszkańców, a także dla zwiedzających go turystów. Następuje tu proces gwałtownego wymierania dzielnicy – zastępowania mieszkań lokalami przeznaczonymi wyłącznie na krótkotrwały wynajem.


2. Zdrowotny – wyjątkowe natężenie  ruchu samochodowego na niewielkim i gęsto zabudowanym obszarze dzielnicy pozbawionej korytarzy powietrznych, zwiększa zanieczyszczenie powietrza spalinami . Prowadzi to, szczególnie w zimie, do intensyfikacji smogu i zwiększenia chorób wywoływanych przez smog. Hałas i chaos  komunikacyjny wpływają na stan zdrowotny mieszkańców i bezpieczeństwo w ruchu pieszym. Wobec „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 – 2023” oczekujemy podjęcia intensywnych prac nad powyższym problemem.   


3. Ekologiczny – ograniczanie ruchu samochodowego jest koniecznym kierunkiem  zmian przestrzeni miejskiej. Pozwoliłoby to na szersze wprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego. Umożliwiłoby też wprowadzanie zieleni, której brak jest szczególnie odczuwalny na Kazimierzu. Niewielkie odległości w tej dzielnicy przemawiają za poruszaniem się pieszo, bez konieczności przejazdu samochodem.


4. Historyczny – wpis na Listę Światowego Dziedzictwa obejmuje Stare Miasto wraz z Kazimierzem i Stradomiem. Jest to jeden z 15 obiektów tej rangi w Polsce i unikatowy w skali Europy. Wielokulturowe dziedzictwo Kazimierza obejmuje zarówno zabytki nieruchome i ruchome jak też żywą tkankę społeczną tej dzielnicy. Zachowanie tego Dziedzictwa wymaga szczególnej troski i ochrony zarówno koncepcji urbanistycznej nie przewidującej tranzytu samochodowego i masowego parkowania samochodów ,jak i lokalnej społeczności zamieszkującej ten obszar. Kazimierz jest obecnie dzielnicą o wyjątkowej degradacji społecznej i wymaga pilnych działań wspierających poprawę sytuacji kryzysowej tego terenu.


Wprowadzenie przewidzianej obecnie do likwidacji strefy ograniczonego ruchu było wynikiem wieloletnich starań mieszkańców. Regulacje w tym zakresie są niezbędne dla ochrony dziedzictwa Kulturowego dzielnicy Kazimierz.


Mieszkańcy Kazimierza    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Mieszkańcy Kazimierza do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook