Wybory prezydenckie w Rzeszowie. Czas na głos mieszkańców

nr.png
Rzeszowski Manifest Prawyborczy

My, mieszkanki i mieszkańcy Rzeszowa chcemy miasta przyjaznego. Miasta zielonego. Miasta czystego. Chcemy, by Rzeszów był domem dla każdej i dla każdego, niezależnie od wieku, płci, koloru skóry, narodowości, poglądów czy orientacji seksualnej. My, mieszkanki i mieszkańcy Rzeszowa, chcemy mieć wpływ na to, kto w naszym imieniu będzie tym miastem zarządzał. Nie chcemy, by władzę sprawowali przedstawiciele opcji politycznych które, niekiedy od wielu lat, depczą w Polsce prawa człowieka, dla których sposobem sprawowania władzy jest bezprawie.

Dlatego wzywamy wszystkich, którym te wartości są bliskie, do skutecznego stawienia czoła kandydatom niedemokratycznym. Wzywamy, by wszyscy kandydaci na urząd Prezydenta Miasta Rzeszowa poddali się ocenie mieszkańców naszego miasta.

Wzywamy do wzięcia udziału w prawyborach.
 
Celem prawyborów jest wyłonienie w powszechnym głosowaniu przez mieszkańców naszego miasta JEDNEJ OSOBY, która będzie kandydować na urząd Prezydenta Miasta Rzeszowa w opozycji do kandydatów ugrupowań niedemokratycznych. Chcemy, by to mieszkańcy mieli decydujący głos w kwestii wyboru tej z kandydatur, która będzie najlepiej odpowiadać ich wymaganiom i oczekiwaniom dotyczącym zarządzania i nadawania kierunku rozwojowi miasta. Chcemy, aby to mieszkańcy ocenili kompetencje przyszłego prezydenta Rzeszowa. Od kandydatek i kandydatów przystępujących do prawyborów oczekujemy, że wykażą się odpowiedzialnością za dobro wspólne i zadeklarują bezwzględne poddanie się wynikowi głosowania oraz rezygnację z kandydowania na rzecz tej lub tego, który w prawyborach otrzyma najwyższą liczbę głosów. Oczekujemy także pełnego wsparcia dla wybranej osoby. To jedyna szansa, aby wygrać z kandydatami opcji niedemokratycznych!
 
Jedna obywatelska kandydatura będzie miała największe szanse, by odnieść zwycięstwo w wyborach. Wyłonienie takiej osoby poprzez głosowanie mieszkańców, a nie w zamkniętych gabinetach partyjnych, będzie ogromnym atutem jasno pokazującym, że przyszły prezydent będzie faktycznym reprezentantem mieszkańców Rzeszowa, że to im, a nie swoim zwierzchnikom partyjnym będzie winien lojalność i przed nimi będzie ponosił odpowiedzialność. Pokażmy wspólnie, czym jest społeczeństwo obywatelskie!
 
Apelujemy do wszystkich środowisk politycznych i społecznych, które głoszą przywiązanie do wartości demokratycznych i obywatelskich, aby wsparły projekt prawyborów dowodząc tym samym, że są gotowe do wcielania tych wartości w życie publiczne, także wówczas, gdy wymaga to poświęcenia partykularnych interesów.
 
Od kandydatów oczekujemy następujących deklaracji:
 
- Zwiększenia udziału mieszkańców w zarządzaniu miastem, poprzez organizację paneli obywatelskich w kluczowych dla miasta sprawach oraz przez zwiększenie kompetencji Rad Osiedli.
 
- Podjęcia zdecydowanych działań na rzecz poprawy jakości środowiska. W szczególności - natychmiastowych działań w sprawie poprawy jakości powietrza, zwiększenia liczby i powierzchni terenów zielonych w obszarze zabudowy miejskiej oraz ochrony wybrzeży Wisłoka przed zabudową.

- Ochrony ładu przestrzennego, poprzez uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego i skutecznego wprowadzenia w życie przepisów tak zwanej ustawy krajobrazowej.

- Integracji wszystkich form transportu miejskiego i aglomeracyjnego oraz zwiększenie jego udziału w sposobach przemieszczania się mieszkańców.
 
- Racjonalnego gospodarowania mieniem miejskim, w szczególności nieprzekazywania nieruchomości instytucjom niepublicznym po cenach niższych od rynkowych.
- Zwiększenia budżetu na kulturę oddolną oraz ułatwienia dostępu do niej zarówno jej odbiorcom, jak i twórcom.
 
- Działania w kierunku zapewnienia praw reprodukcyjnych poprzez wprowadzenie miejskiego programu zapłodnienia in vitro oraz zwiększenie liczby żłobków.
 
- Działania w kierunku stworzenia miasta przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami.
 
- Działania na rzecz ochrony zabytków, w tym Pomnika Czynu Rewolucyjnego.
 
- Zwiększenie środków miejskich na zajęcia pozalekcyjne w szkołach oraz dążenie do zapewnienia etatu psychologa w każdej szkole.
 
- Poszanowania praw wszystkich mieszkańców miasta, także mniejszości.
 
 
 
Obywatele na rzecz prawyborów prezydenckich w Rzeszowie „Nasz Rzeszów”: Dariusz Bobak, Lidia Górska, Krzysztof Jasiński, Bogna Kuśnierz, Sławomir Nosal, Patrycja Pawlak-Kamińska, Marta Połtowicz-Bobak
 
 
Inicjatywę wspierają następujące osoby i instytucje:
Agnieszka Bała
dr hab. Piotr Berdowski
Grażyna Bochenek
Dominika Kobiałka
Krystyna Lenkowska
Arkadiusz Marczyński
dr hab. Anna Siewierska-Chmaj
dr Urszula Stępień
Agnieszka Zaguła
Jerzy Żygadło - Rzeszoznawcy
Marsz Równości w Rzeszowie
Obywatele RP
Rebelianty Podkarpackie
Uwaga Tu Obywatele

 
kontakt: kontakt@naszrzeszow.org
Autorka grafiki Monika Pasierbska https://www.behance.net/MoonaNoke
 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Nasz Rzeszów do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )