Wyłączenie WebAPI Allegro

Pod koniec czerwca Allegro ogłosiło, iż z dniem 1. października 2020 wyłączy metody WebAPI służące do pobierania globalnych informacji o sprzedaży na ich platformie. Ponadto zapowiedziało, iż w przyszłości nie zamierza już wdrażać w swoim API mechanizmów służących do tego celu.

Oznacza to, iż takie narzędzia analityczne jak: TradeWatch, TradeAnalytics oraz inne - w mniejszym lub większym stopniu przestaną funkcjonować. W szczególności nie będzie możliwa analiza rynku, kategorii czy produktów - pod względem ich sprzedaży, trendów, najlepszych aukcji, etc.

Tysiące sprzedawców Allegro używa w/w narzędzi do codziennej pracy, badania rynku, optymalizacji swojej sprzedaży oraz zapewnienia najlepszej możliwej oferty dla kupującego. Wielu z nich nie wyobraża sobie dalszego funkcjonowania na Allegro bez dostępu do tychże narzędzi. Tuż po ogłoszeniu wyłączenia WebAPI, zostaliśmy zasypani dziesiątkami telefonów i maili od sprzedawców Allegro, którzy z przerażeniem zareagowali na decyzję Allegro. W trakcie rozmów sprzedawcy poruszali m.in. takie kwestie jak:

  • Brak danych statystycznych uniemożliwi efektywną działalność biznesową, marketingową i handlową. Rezultatem będzie spadek konkurencyjności ofert oraz ich atrakcyjności dla kupującego.
  • Spowoduje to zmniejszenie obrotów sprzedawców, co z kolei pociągnie za sobą spadek zysków Allegro z tytułu prowizji.
  • Allegro jest nie tylko korporacją, ale także społecznością sprzedawców. Brak transparentności i dostępu do danych rodzi nieufność sprzedawców wobec platformy Allegro.
  • Utrudnione zostanie wyszukiwanie rynkowych nisz, tym samym spadnie kompleksowość asortymentu dostępnego na Allegro.
  • Pomimo, że Allegro wyłącza dostęp do danych rynkowych dla sprzedawców, to jednak samodzielnie - jako administrator platformy - zachowuje dla siebie pełny wgląd do tychże danych. Biorąc pod uwagę fakt, iż Allegro także prowadzi działalność handlową na swoim portalu (jako Oficjalny Sklep Allegro) - to nasuwa się podejrzenie, iż takie działanie narusza przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zarówno Allegro oraz inni sprzedawcy równolegle handlują na platformie, ale tylko Allegro ma dostęp do danych rynkowych - co daje ewidentną przewagę dla "Oficjalnego Sklepu Allegro".

Dlatego też zwracamy się z gorącą prośbą do Allegro o przemyślenie swojej decyzji i zastanowienie się nad jej zmianą. Głęboko wierzymy, iż wyłączenie dostępu do danych analitycznych dla sprzedawców - będzie miało negatywny wpływ na ich dalsze funkcjonowanie, co przełoży się bezpośrednio na spadek konkurencyjności i atrakcyjności ofert publikowanych w Allegro. W wyniku tego zmniejszą się wyniki finansowe zarówno sprzedawców jak i całego Allegro. Jesteśmy przekonani, iż wyłączenie w/w metod API - jest błędną decyzją, która znacząco utrudni działalność tysiącom firm na Allegro.

 

Z poważaniem,

Mateusz Maksymiuk, TradeWatch.pl


Mateusz Maksymiuk    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mateusz Maksymiuk do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...