Wzywamy Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Miękinia o zaniechanie wycinki Lasu w Nowej Karczmie

20230224_091811_00001.png

Wzywamy Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Miękinia o zaniechanie wycinki Lasu w Nowej Karczmie. Wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec tych planów!

Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Miękinia
jeszcze w tym roku planują wycinkę 4 hektarów lasu znajdującego się w zachodniej części Wrocławia na terenie Osiedla Pracze Odrzańskie.

Las w Nowej Karczmie położony jest w miejscu gdzie rzeka Bystrzyca wpada do Odry. Jest to teren rozlewisk z obfitą roślinnością brzegową dającą schronienie wielu gatunkom ptactwa - są w śród nich również gatunki znajdujące się na liście potencjalnie zagrożonych na Dolnym Śląsku.
Wśród występujących roślin znajdziemy tam: fiołka leśnego, czosnek niedźwiedzi, konwalię majową i kruszczyka szerokolistnego, wiąz pospolity, dąb szypułkowy, grab pospolity i lipę drobnolistną. Rośnie tam również dużo starych drzew.

Lasy znajdujące się w obrębie miast powinny być objęte specjalną ochroną ponieważ pełnią wiele ważnych funkcji: pochłaniają dwutlenek węgla oraz zanieczyszczenia powietrza (smog), tworzą naturalną barierę dźwiękową, obniżają temperaturę powietrza, zapewniają schronienie wielu gatunkom zwierząt. Są także miejscami wypoczynku dla wielu mieszkańców miast.

Dlatego jako członkowie Polski 2050 Szymona Hołowni stanowczo sprzeciwiamy się wycince Lasu w Nowej Karczmie.

Zarząd Regionu Dolnośląskiego
Polska 2050 Szymona Hołowni

Podpiszcie petycję i pokażcie, że również nie zgadzacie się na wycinkę wrocławskich lasów!


Zarząd Regionu Dolnośląskiego Polska 2050 Szymona Hołowni    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Zarząd Regionu Dolnośląskiego Polska 2050 Szymona Hołowni do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...