Zabezpieczenie znaków poziomych, pionowych oraz progów zwalniających wokół terenu Szkoły Podstawowej Nr 7 w Lęborku

Zgodnie z decyzją podjętą podczas zebrania Rady Rodziców SP Nr 7 w Lęborku w dn. 12.09.2023, wnosimy o zabezpieczenie znaków poziomych tzw. Zebry, pionowych oraz progów zwalniających wokół terenu szkoły, w skład których wchodzą ulice Piotra Skargi, Staszica, Dygasińskiego, Targowa, Sieroszewskiego. 

 

Uczniowie SP nr 7 w Lęborku nie mają zapewnionych bezpiecznych przejść przy ww. ulicach, co stwarza ogromne zagrożenie życia oraz zdrowia. W tym roku szkolnym do naszej szkoły uczęszcza ponad 340 dzieci. Na terenie przyległym znajdują się obiekty sportowe oraz plac zabaw, z których regularnie korzystają nie tylko uczniowie naszej szkoły. 

 

Dotychczasowe próby podjęcia tematu zabezpieczenia przejść nie zakończyły się pozytywnie. Mamy nadzieję, że petycja oraz wniosek wpłyną na pozytywne rozpatrzenie.

Bądźmy mądrym Polakiem przed, a nie po szkodzie. 

 

Argumentując: Mimo poprawy jakości infrastruktury drogowej w dalszym ciągu Polska jest krajem, w którym statystycznie dochodzi do większej liczby wypadków drogowych niż w innych krajach Unii Europejskiej. Złe statystyki dotyczą niechronionych uczestników ruchu drogowego, pieszych 

 

Pozdrawiamy, 

Marta&Paulina

Sekretarz oraz Przewodnicząca

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Lęborku 


Marta Podolak, Paulina Szalewska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marta Podolak, Paulina Szalewska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...