Zachowac skwer przy Iwickiej!

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH INICJATYWĘ „ZACHOWAĆ SKWER PRZY IWICKIEJ” ORAZ WNIOSEK DO PANI PREZYDENT M. ST. WARSZAWY O ODWOŁANIE PRZETARGU

Niniejszym wyrażam swój zdecydowany sprzeciw wobec sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Warszawie w dzielnicy Mokotów, przy ul. Iwickiej oznaczonej jako działki ew. nr 42/2 i 42/5 z obrębu 0305 o łącznej powierzchni 3485 m2 uregulowanej w KW nr WA2M/004828832/4 i wnioskuję o odwołanie ogłoszonego w tej sprawie przetargu.

Zgadzam się i przychylam do wszystkich argumentów wyrażonych w liście do Pani Prezydent m. st. Warszawy z dnia 29 lutego b.r., z którym się zapoznałem.

 

Warszawa, 29 lutego 2012 r.

Inicjatywa „Zachować skwer przy Iwickiej”

Prezydent m. st. Warszawy

Pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

dot. przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 21 marca 2012 na nieruchomość gruntową niezabudowaną przy ul. Iwickiej w Warszawie oznaczoną jako działki ew. nr 42/2 i 42/5 z obrębu 0305

 

LIST OTWARTY MIESZKAŃCÓW

DO PANI PREZYDENT WRAZ Z WNIOSKIEM O ODWOŁANIE PRZETARGU

 

Szanowna Pani Prezydent,

Z najwyższym niepokojem przyjmujemy zapowiedź sprzedaży oznaczonego wyżej skweru przy ul. Iwickiej w Warszawie.

Część działki, będącej przedmiotem przetargu, to teren zielony, na którym znajdują się kilkudziesięcioletnie drzewa. Dodatkowo zostały tam w ostatnich latach dokonane nowe nasadzenia. Teren ten może zostać przekształcony w skwer równie atrakcyjny, co jedyne obecnie tego rodzaju miejsce na Sielcach - Skwer Chorwacki. Obecnie teren rzeczonej działki, choć mocno zaniedbany, stanowi miejsce spacerów okolicznych mieszkańców. Potencjał tego miejsca widoczny był podczas II Sieleckiego Festynu Sąsiedzkiego, zorganizowanego w czerwcu 2011 na wspomnianym terenie. Wcześniej, w maju 2011 r. na skwerze odbyły się warsztaty z młodymi mieszkańcami Sielc o nazwie „Sieleckie handmade”. Dzieci i młodzież wykazywali dużą inicjatywę i potrzebę stworzenia w tym miejscu skweru, placu zabaw, pełnego ławek.

W listopadzie 2011 odbyły się warsztaty, stanowiące część projektu Sielce Architektów, w których to warsztatach wzięliśmy udział jako mieszkańcy. Uczestnicy warsztatów poruszali kwestię niedostatku zagospodarowanych przestrzeni publicznych na Sielcach i wskazywali ten właśnie teren jako najlepszą lokalizację skweru, stanowiącego miejsce spotkań i integracji mieszkańców, położony w centrum geograficznym Sielc.

W ramach społecznego projektu Sielce Architektów studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej opracowali koncepcje zagospodarowania przestrzeni Sielc, pokazujące potencjał miejsca, w którym mieszkamy. Projekt ten zakończył się wystawą prac aranżacji i zagospodarowania przestrzeni Sielc, które można było oglądać w siedzibie Agory od 30 stycznia do 12 lutego 2012 (Wizja Sieć Sielc górą, Gazeta Wyborcza z 31 stycznia 2012 r, Urządzić świat lokalnie. Jak?, Gazeta Wyborcza 6 lutego 2012 r.). W ramach projektu 4 lutego 2012 odbyła się debata z udziałem mieszkańców pod hasłem "Przepisy na przestrzeń publiczną", dotycząca partycypacji społecznej w procesie kształtowania przestrzeni miejskiej. Także podczas tej debaty licznie przybyli na nią mieszkańcy wskazywali na brak na Sielcach zagospodarowanych przestrzeni publicznych.

W okolicy skweru przy ul. Iwickiej znajduje się miejscowy ośrodek pomocy społecznej, siedzibę ma świetlica środowiskowa. Skwer – miejsce wspólnototwórcze i arena kreatywnych działań społecznych - na pewno byłby niezmiernie przydatny i przyczyniłby się do niwelowania lokalnych problemów społecznych. Jak wskazuje praktyka, tworzenie przestrzeni publicznych, przyjaznych mieszkańcom stwarza możliwość prowadzenia różnorodnych działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Jesteśmy przekonani, że pozostawienie skweru w tej okolicy będzie dla władz miasta pożytecznym rozwiązaniem, poprawi jakość życia mieszkańców, a co za tym idzie - Sielce staną się bardziej przyjazne i bezpieczne.

W okolicy mieszka sporo osób starszych, dla których taki skwer stanowiłby miejsce odpoczynku, umożliwiające również uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności i pielęgnowanie więzów sąsiedzkich.

Zwracamy również uwagę, że skwer przy ul. Iwickiej to trakt komunikacyjny dzieci i młodzieży wracających z liceum, szkoły oraz przedszkola oraz miejsce zabaw dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 260 przy ul. Zakrzewskiej 24.

Przez działkę prowadzi ponadto uczęszczany pieszy ciąg komunikacyjny, łączący część zachodnią Sielc z częścią wschodnią, rozpoczynający się przy ulicy Belwederskiej, prowadzący następnie przez ulicę Stopową, dalej przejściem wzdłuż Szpitala Czerniakowskiego, następnie przez Skwer Chorwacki i ulicę Nowotarską, zakręcający między domami przy ulicy Zakrzewskiej, biegnący przez teren rzeczonej działki i wzdłuż ulicy Krasnołęckiej do ulicy Czerskiej. Zabudowa działki uniemożliwiłaby komunikację pieszą przez centralną część Sielc na osi wschód- zachód. Z kolei utworzenie na jej terenie skweru spowodowałoby powstanie atrakcyjnego ciągu spacerowo-pieszego, łączącego dwa skwery w samym sercu Sielc, przebiegającego w dużej części przez obszar ocieniony kilkudziesięcioletnimi drzewami.

Co warte również podkreślenia - zabudowania zasłonią i przytłoczą  jedne z najstarszych kamienic na Sielcach znajdujące się przy ul. Zakrzewskiej.

Jak można przeczytać w dokumentacji przetargowej nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym M1.20 o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do wysokości 20 metrów. Postawienie budynków 6 piętrowych w samym środku zielonego miejsca między budynkami nie przystaje do okolicznej zabudowy i zaburza architekturę okolicy z lat 50 i wcześniejszych. Działanie takie nie buduje ładu przestrzennego, co jest jednym z głównych celów tworzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, oraz nie uwzględnia potrzeb lokalnej społeczności.

Skwer przy Iwickiej leży w środku Osiedla Sielce, zbudowanego w latach 1953-1966, wpisanego jako założenie urbanistyczne na listę dóbr kultury współczesnej. Jednym z głównych walorów tego zespołu urbanistycznego jest dbałość o zapewnienie mieszkańcom przyjaznej przestrzeni publicznej i terenów zielonych oraz dogodnie przebiegających ciągów pieszych. Skwer przy Iwickiej wpisuje się w tę koncepcję. Jako mieszkańcy chcielibyśmy, aby została ona uszanowana, gdyż to właśnie takie miejsca, jak skwer przy Iwickiej, dające "oddech" stanowią o naszym komforcie życia na Sielcach.

Szanowna Pani Prezydent – zastrzega Pani możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. Nie ma ważniejszego interesu niż interes mieszkańców!

Inną istotną przesłanką przemawiającą za odwołaniem przetargu jest również fakt, że toczy się wznowiona procedura planistyczna w podległym Pani Urzędzie Miasta, która powinna skutkować w tym roku  najpierw wyłożeniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sielc, a następnie jego przyjęciem przez Radę Miasta. Ustalenia planu niweczą wydane wcześniej ustalenia warunków zabudowy. Może warto więc poczekać, aż powstanie ostatecznie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sielc, który jednoznacznie określi przeznaczenie terenu przy ul. Iwickiej. Będzie to działanie z szacunkiem wobec mieszkańców tej części stolicy, którzy tak zdecydowanie wyrażają od pewnego swoje zdanie na temat skweru. Zabezpieczy jednocześnie Pani Urząd przed ewentualnymi roszczeniami niezadowolonego Uczestnika Przetargu.

Mamy nadzieję, że po rozważeniu naszych argumentów uzna Pani za celowe odwołać procedurę przetargową w niniejszej sprawie.


Mieszkańcy Sielc    Skontaktuj się z autorem petycji