ZACHOWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY UL. KARLIŃSKIEGO

Warszawa dnia 12.01.2018  

Adresaci:

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Rada Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Wola  

 

PETYCJA

Dotyczy : ZACHOWANIA TERENU ZIELONEGO PRZY UL.KARLINSKIEGO

 

My niżej podpisani jesteśmy grupą osób, która dąży do zachowania obecnego terenu zielonego o powierzchni ponad 8 tys. metrów kwadratowych, zlokalizowanego na warszawskiej Woli przy ul. Karlińskiego i jego przeznaczenia na park.

Pod hasłem Park Zielone Odolany w mediach społecznościowych można znaleźć tysiące głosów poparcia. Pod hasłem Konsultacje Społeczne Zielone Odolany na stronach Urzędu Dzielnicy Wola można znaleźć raport potwierdzający złożoną mieszkańcom obietnicę. Link do raportu

W dniu 07.11.2017 Zarząd Dzielnicy Wola wystąpił z inicjatywą do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ws. uchwalenia 3 mikro-planów zabezpieczających m.in. działkę przy ul. Karlińskiego na cele publiczne. Uchwałę o tej samej intencji przyjęła również jednogłośnie Komisja Ładu Przestrzennego i Nieruchomości Rady Dzielnicy Wola.

W dniu 11.01.2018 na Sesji Rady Miasta, została przyjęta uchwała nr 1761, która zwalnia działkę przy Karlińskiego spod planu przekazania jej Archidiecezji Warszawskiej – w tym momencie pojawia się więc realna szansa aby celem publicznym był obiecany PARK

Prosimy aby celem publicznym był  PARK wraz z urządzeniem zieleni i budową oświetlenia parkowego.

Jest to jedyne miejsce po południowej stronie czteropasmowej ul. Połczyńskiej gdzie został jeszcze zachowany piękny drzewostan.

Nabywając tutaj nieruchomość lokalową w latach 2007 – 2014 tysiące mieszkańców liczyło na możliwość korzystania z terenów zielonych. Oczekiwania te zyskały potwierdzenie w konsultacjach społecznych przeprowadzonych w 2010r., w związku z planowaną przez dzielnicę budową parku Zielone Odolany.

Warszawa tonie w smogu. Wycinanie już i tak niewielkiej ilości zieleni nawet pod tak szczytne cele publiczno-oświatowe jakimi są szkoły, boiska, izby pamięci , domy kultury itp. może pogorszyć jakość życia i stan zdrowia wszystkich okolicznych mieszkańców.

Nie jesteśmy przeciwnikami budowy żadnych z wcześniej wspomnianych obiektów użyteczności publicznej. Nie zgadzamy się jednak aby je budować na działce przy ul. Karlińskiego i tym samym wycinać obiecany mieszkańcom park.

Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.


Mieszkańcy Warszawy    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook