Zakup budynku byłej synagogi nowomiejskiej w Dębicy

My, niżej podpisani, prosimy, aby rada miejska w Dębicy wyraziła zgodę na zakup przez miasto budynku byłej synagogi nowomiejskiej w Dębicy. 

Jesteśmy przekonani, że ten zabytkowy obiekt, jeden z nielicznych w naszym kraju, związany z dębickim dziedzictwem kulturowym już od schyłku XVII wieku, zasługuje na zachowanie dla przyszłych pokoleń. Odpowiednie zagospodarowanie budynku z pewnością wzbogaci bazę i ofertę kulturalną w mieście, a także pozwoli zachować pamięć o dębickich Żydach oraz o ich bogatym życiu duchowym. 

Wierzymy, że odnowienie i zaadaptowanie byłej synagogi na cele kulturalno-oświatowe może przynieść wiele korzyści społeczności lokalnej, stając się miejscem koncertów, spotkań, wystaw oraz wymiany kulturowej.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Dębicy, szczególnie zaś do członków rady miejskiej, pracowników instytucji kulturalnych, przedsiębiorców oraz do wszystkich dębiczan kochających swoje miasto, aby wsparli wysiłki mające na celu zachowanie tej unikalnej części dębickich dziejów. Ufamy, że wspólnymi siłami uda się ocalić ten niezwykły skarb.Zrzut_ekranu_2023-11-22_o_14.41_.32_.png