Zapewnienie bezpłatnego dostępu do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej oraz wsparcia towarzyszącego dla mieszkańców powiatu chodzieskiego.

pexels-liza-summer-6382642.jpg

Szanowni Państwo,  

 

Fundacja Ukryte Marzenia, działająca na rzecz wsparcia osób zmagających się z problemami zdrowia psychicznego, zwraca się z petycją do:

Burmistrza Miasta Chodzieży, Rady Miejskiej w Chodzieży, Wójt Gminy Chodzież, Rady Gminy Chodzież,  Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń Rady Miejskiej w Budzyniu, Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin, Rady Miejskiej w Szamocinie, Burmistrza Miasta i Gminy Margonin, Rady Miejskiej w Margoninie, Starosty Powiatu Chodzieskiego, Rady Powiatu Chodzieskiego o zapewnienie bezpłatnego dostępu do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej oraz wsparcia towarzyszącego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w naszym regionie.

 

Jak wiemy, problemy ze zdrowiem psychicznym są coraz bardziej powszechne w naszym społeczeństwie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), depresja jest najczęstszą chorobą na świecie, a zaburzenia lękowe są na drugim miejscu. W Polsce z depresją zmaga się około 2 miliony osób, a z zaburzeniami lękowymi około 4 miliony osób. Problemy ze zdrowiem psychicznym mają negatywny wpływ na życie osób dotkniętych nimi, ich rodzin i społeczeństwa jako całości. Mogą prowadzić do izolacji społecznej, utraty pracy, problemów w relacjach, a w skrajnych przypadkach nawet do samobójstwa.

Według danych Komendy Głównej Policji w 2022 roku odnotowano łącznie 14 520 prób samobójczych. Co trzecia próba zakończyła się zgonem (5 108). Przybywa również prób samobójczych wśród najmłodszych. W 2022 roku w Polsce odnotowano łącznie 2 178 prób samobójczych dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat. Z tego 85 dotyczyło dzieci w wieku od 7 do 12 lat, a 2093 dotyczyło młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Temat wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego i innego (społecznego, np. dietetyka, prawnika, pracownika socjalnego i innych) jest niezwykle istotny, ponieważ problemy, które mogą rozwiązać wymienieni specjaliści dotykają wielu osób w naszej społeczności. Statystyki wskazują na wzrost liczby osób zmagających się z problemami zdrowia psychicznego, zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.  

Fundacja Ukryte Marzenia od wielu lat działa na rzecz poprawy dostępu do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej w naszym regionie. W okresie od czerwca 2020 roku do czerwca 2023 roku wspólnie z partnerami zrealizowaliśmy projekt "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego" (Lider Fundacja Akme, Partnerzy Fundacja Ukryte Marzenia, Centrum Pomocy Specjalistycznej Remedium, Polskie Stowarzyszenie Widoki, Powiat Chodzieski). W ramach projektu udzieliliśmy blisko 20 tysięcy godzin wsparcia różnych specjalistów w formie indywidualnych i grupowych spotkań, w tym m.in psychologów, psychiatrów, prawników, dietetyków, fizjoterapeutów, neurologopedów i pracowników socjalnych. Ponadto do dyspozycji uczestników projektu przez cały okres leczenia byli asystenci wsparcia procesu leczenia. Z danych zebranych podczas realizacji projektu ustalono, iż udzielono wsparcia 422 osobom dorosłym. Wyniki projektu pokazały, że dostęp do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej ma znaczący wpływ na poprawę zdrowia psychicznego osób dotkniętych problemami psychicznymi. Osoby, które otrzymały pomoc w ramach projektu, zgłaszały poprawę swojego samopoczucia, zmniejszenie objawów depresji i lęku, a także poprawę funkcjonowania w życiu codziennym.

 

Problem samobójstw nie omija naszego powiatu. Ostatnie wydarzenia oraz alarmujące dane Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży pokazują prawdziwy obraz słabej kondycji psychicznej mieszkańców naszego regionu.  Dane te wykazują wzrost o blisko 120 % prób samobójczych pomiędzy rokiem 2021, a 2022. (Próby 2021 r. – 11 osób, 2022 r.- 24 osoby. Samobójstwa 2021 r. – 6 osób, 2022 r. – 4 osoby) W bieżącym roku sytuacja także nie wygląda optymistycznie. Do momentu napisania tej petycji 16 osób, w tym 5 dzieci (!) próbowało popełnić samobójstwo, a 5 osobom dorosłym to się udało. 

Blue_Modern_3_Points_Vertical_Bar_Chart_Graph.png

Tendencja wzrostowa utrzymuje się również przy próbach samobójczych dzieci i młodzieży (rok 2021 – 2 próby, rok 2022 – 3 próby, rok 2023 (tylko do sierpnia!) 5 prób). Analizując dane należy także pamiętać, że nie wszystkie próby samobójcze zostają zgłaszane lub publikowane w policyjnych statystykach. 

To alarmujące dane, które nie pozostawiają wątpliwości co do pilnej potrzeby świadczenia skutecznej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla naszej społeczności.

Blue_Modern_3_Points_Vertical_Bar_Chart_Graph_(1).png

Dodatkowo, z przykrością informujemy, że projekt prowadzony przez naszą fundację i partnerów zakończył się w czerwcu 2023 roku z powodu braku kontynuacji finansowania (finansowanie WRPO 2014-2020). Niestety, ta sytuacja spowodowała, że wiele osób pozostało bez niezbędnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Brak kontynuacji finansowania projektu ma poważne konsekwencje dla osób zmagających się z problemami zdrowia psychicznego w naszym regionie. Wielu z nich nie posiada środków finansowych na prywatne konsultacje, a brak dostępu do profesjonalnej pomocy może prowadzić do pogorszenia ich stanu zdrowia oraz zwiększenia ryzyka samobójstw.

Nasze doświadczenia oraz zgłaszane nam potrzeby wskazują na pilną konieczność zapewnienia dostępu do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej również dla dzieci i młodzieży.

W ostatnich latach obserwujemy alarmujący wzrost liczby przypadków zaburzeń psychicznych wśród najmłodszych mieszkańców powiatu chodzieskiego.  Od zakończenia ww. projektu codziennie obserwujemy wzrost osób proszących o pomoc i wsparcie w zakresie psychologicznym i psychiatrycznym. Pomimo prowadzenia przez nas ze środków własnych Punktu Wsparcia i udzielania pomocy najbardziej potrzebującym nie jesteśmy wstanie pomóc wszystkim osobom, które zgłaszają się do nas.  

W związku z powyższym, apelujemy do Państwa o podjęcie pilnych działań mających na celu zapewnienie dostępu do bezpłatnej, profesjonalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej oraz wsparcia towarzyszącego działającego na zasadzie środowiskowej pomocy dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych w naszym regionie. Prosimy o uwzględnienie tego ważnego tematu w planach rozwoju społecznego oraz zabezpieczenie odpowiednich środków budżetowych na ten cel (np. do programów współpracy z organizacjami pozarządowymi).

Wierzymy, że jeśli wszystkie gminy w naszym regionie połączą siły, możemy wspólnie stworzyć program wsparcia, który zapewni dostęp do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla wszystkich osób potrzebujących. Fundacja Ukryte Marzenia, jak i jej partnerzy oraz wszyscy specjaliści gotowi są do rozmów w sprawie połączenia sił i utworzenia realnego programu wsparcia.

Świadomość i troska o zdrowie psychiczne powinny być priorytetem dla nas wszystkich. Dlatego też, liczymy na Państwa wsparcie i zaangażowanie w zapewnienie wszechstronnej i dostępnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla naszych mieszkańców. Jesteśmy przekonani, że działając razem, możemy stworzyć społeczność, w której każda osoba otrzyma niezbędną opiekę i wsparcie w walce z problemami zdrowia psychicznego.  

 

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej petycji 

 

Blue_Modern_3_Points_Vertical_Bar_Chart_Graph_(2).png

Więcej o sprawie: https://ukrytemarzenia.pl/projects/petycja


Fundacja Ukryte Marzenia    Skontaktuj się z autorem petycji