zjazdZHP-chcemy zmian

Delegaci

na XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP

 

My niżej podpisany związani z ZHP, pragniemy wezwać Delegatów  na XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP do dokonywania takich zmian w statucie i strategii ZHP by wszelkie zapisy uwzględniały dobro drużynowego. Jesteśmy za uproszczeniem zapisów w dokumentach związkowych.

Sprzeciwiamy się takim zapisom, które biurokratyzują nasze działanie i w efekcie czego prowadzą do obniżenia jakości  pracy wychowawczej. Pragniemy zwrócić uwagę, iż proponowane zmiany w projekcie Statutu ZHP w zbyt małym stopniu kładą nacisk na ułatwienie sprawowania funkcji drużynowego.

Wprowadzone zmiany powinny w dużym stopniu prowadzić do uproszczenia struktury ZHP. Główny nacisk powinien być położony na pracę z programem ZHP.

propozycje zmian w Statucie ZHP

Najważniejszym instruktorem harcerskim jest DRUŻYNOWY

 

Podpisani poniżej: