Zmiana Prawa Budowlanego w art. 29 pkt. 2a)

PETYCJA

Działając na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt 1, oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195 z późn. zm.) wnoszę w interesie publicznym o zmianę art. 29 ust. 1 pkt. 2a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

Projekt: USTAWA z dnia……………………………2018 r. o zmianie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Art. 29. Wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

1.       Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: ……

2a) wolno stojących budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 50 m² o maksymalnej rozpiętości konstrukcji w świetle podpór do 6m i wysokości nie przekraczającej 7m przy dachu o spadku powyżej 24 stopni i 6m przy dachach o mniejszym spadku z możliwością wykonania zadaszonego tarasu o powierzchni do 18 m2, który nie jest wliczany do powierzchni zabudowy,  przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m² powierzchni działki; Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 roku.      

UZASADNIENIE

1.      Potrzeba i cel zmiany ustawy.

Proponowane zmiany w art. 29 ust.1 pkt. 2a) ustawy Prawo budowlane podyktowane są wymuszeniem poprawy warunków wypoczynku i czasowego zamieszkania w budynkach rekreacji indywidualnej, w warunkach porównywalnych z innymi krajami Unii Europejskiej.

2.      Obecny stan.

W świetle obecnie obowiązujących przepisów pozwalających na budowę w trybie uproszczonym jedynie budynków rekreacji indywidualnej do 35 m2 zabudowy bez możliwości wykonania poddasza użytkowego (budynek parterowy) oraz bez możliwości wykonania zadaszonego tarasu (wliczanego w pow. zabudowy) pozostaje do dyspozycji jedynie około 25-28 m2 powierzchni użytkowej, co praktycznie przeczy założeniu o budynku rekreacji, gdyż na takim metrażu już wypoczynek rodziny z jednym dzieckiem jest problematyczny. Prowadzi to do kuriozalnych sytuacji gdzie na jednej działce powstają dwa takie budynki i są łączone ze sobą w różny sposób nie naruszający prawa, wspólną wiatą stanowiącą odrębną konstrukcję lub ogrodem zimowym. Prowadzi to do powstawania bardzo dziwnych układów architektonicznych często rażąco niezgodnych z sąsiednią zabudową oraz z polskimi tradycjami budownictwa. Bardzo często takie budynki w późniejszym czasie są przekształcane na budynki mieszkalne i stanowią doskonale rozwiązanie problemów mieszkaniowych, co jednak nie zmienia ich odrębności architektonicznej.

3.      Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne i źródła finansowania.

Projektowana ustawa będzie miała pozytywne skutki społeczne, a jej wejście w życie niewątpliwie poprawi jakość rekreacji i wypoczynku oraz spowoduje eliminację budynków o standardach z okresu PRL. Wejście w życie projektowanej ustawy będzie miało znaczący wpływ na sytuację i rozwój regionalny. Pozwoli na rozwój miejscowych firm, zarówno usługowych jak i handlowych działających w branży budowlanej jak i drzewnej.  (80% tego typu budynków powstaje w technologiach opartych na konstrukcjach drewnianych) . To efektywnie stworzy wiele dodatkowych miejsc pracy .

4.      Źródła finansowania. Projekt nie niesie obciążenia dla budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Koszt uzyskania dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zamiaru budowy takiego budynku nie przekracza 200 zł, co niewątpliwie zwiększy popularność takiego projektu w społeczeństwie .

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu do którego wniesiono petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych (imienia i nazwiska) wnoszącego.


mgr inż. bud. Andrzej Gleń    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam mgr inż. bud. Andrzej Gleń do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...