Zmiana przepisów dot. warunków i zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz zasad obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego

Drodzy Państwo !

Powołując się na art. 68 ust. 1 i ust. 3 Konstytucji RP, gdzie każdy ma prawo do ochrony zdrowia a w szczegolności, iż to Władze Państwa są obowiązane do zapewnienia tejże ochrony, w związku z brakiem zgody, akceptacji na obecny system ochrony zdrowia jaki jest przez Rząd RP oferowany, pobieranych obowiązkowo składek zdrowotnych chciałam przedstawić dwie propozycje:

Pierwsza - mieć wybór albo składki zdrowotne pobierane przez ZUS na NFZ bądź na prywatne towarzystwo ubezpieczeniowe.

Druga - z pilnym skierowaniem do specjalisty na NFZ w przypadku braku szybkiego, możliwego terminu, po uzyskaniu oświadczenia o długim oczekiwaniu na realizację świadczenia, możliwość realizacji w prywatnej placówce, która ma kontrakt z Funduszem. Jeżeli i tam okaże się, iż brak jest możliwości realizacji z NFZ, wówczas udzielana jest usługa prywatnie, wystawiana faktura bądź rachunek, który dostarczany jest do najbliższej placowki ZUS celem zwrócenia poniesionych kosztów leczenia.

W obu przedstawionych propozycjach zmalałby czas oczekiwania na wolny termin a tym samym byłoby na czas udzielone świadczenie zdrowotne.

Zwracam się do Państwa z powodu odrzucenia przez Ministerstwo Zdrowia powyższych przedstawionych opcji gdyż nie planuje w najbliższym czasie zmian zasad systemowych finansowania świadczeń opieki zdrowotnej stwierdzając cytuję:

"Szacuje się, że koszty rozwiązań organizacyjnych zapewniających prawidłową obsługę tych dwóch przenikających się systemów przewyższyłyby korzyści."

Mowa o obecnym systemie organizowania dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej o charakterze kontraktowym opierającym się na metodzie ubezpieczeniowej przez publicznego płatnika Narodowy Fundusz Zdrowia oraz o systemie refundacyjnym polegającym na zwrocie kosztów poniesionych na zakup świadczeń.

Proszę Państwa o potwierdzenie swojego podpisu w swoim meilu. Dziękuję


Małgorzata Brańka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Małgorzata Brańka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...