Zniesienie nakazu zakładania masek

Niniejsza petycja stanowi akt sprzeciwu wobec ideologicznego zniewolenia kraju demokratycznego, odbierania obywatelom prawa do świadomości, posiadania własnego zdania i zakazu swobodnego poruszania się. Jest sprzeciwem przeciwko wmawniu wolnym obywatelom, że oddychanie jest przestępstwem. Sprzeciwiam się bezprawnemu zniewoleniu mojej osoby. Mam prawo decydować gdzie i w jaki sposób chcę się poruszać, kiedy argument edpidemii jest fałszywy i niewiarygodny. W takiej sytuacji, kiedy media żydowskie w imię własnej ideologii karmią Obywateli strachem, czuję się zobowiązany wyrazić swój sprzeciw przeciwko dyskryminacji i odbierania mi podstawowych przywilejów wolnego człowieka. Niniejszym żądam zniesienia nakazu zakładania masek w sklepach, komunikacji miejskich innych miejscach, gdzie taki obowiązek został nałożony pod groźbą mandatów, gdyż w ten sposób czuję się naznaczony zniewoleniem i dyskryminowany. 

Jestem wolnym człowiekiem, swobodne oddychanie nie jest przestępstwem i nie chcę nosić kagańca. Tego domagam się ja, Wolny Obywatel. Świadomy Obywatel. 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Grzegorz Zuber będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...