ZNIESIENIE OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNY DLA PRACOWNIKÓW TRANSGRANICZNYCH

PREZES RADY MINISTRÓW  MATEUSZ MORAWIECKI

adres. Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

Niniejszym na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z dnia 5
września 2014 r., poz. 1195 ze zm.) składam/-y petycję w sprawie Zniesienie obowiązkowej
kwarantanny dla pracowników transgranicznych i wnoszę/-imy o podjęcie działań / czynności /
decyzji celem zmiany przepisów w tym zakresie.
My ,obywatele Rzeczpospolitej Polskiej ,zwracamy się z ogromną prośbą o zniesienie
przechodzenia obowiązkowej kwarantanny dla pracowników transgranicznych.
10 kwietnia 2020 r. Rząd Federalny Niemiec zaostrza restrykcje dotyczące osób przekraczających
granice Polsko-Niemiecką wprowadzając 14 dniową kwarantannę po za pracownikami codziennie
dojeżdżającymi ,transportem i pracownikami Pendler .
Jeśli nie zmieni się sytuacja w tym zakresie dla osób transgranicznych podupadnie gospodarka obu
państw. Polacy pracujący w Niemczech wydatkują zarobione tam pieniądze w naszym kraju, a po
Świętach Wielkanocnych sytuacja obecna może znacznie się zmienić i pogłębi się bezrobocie w
naszym kraju z uwagi na to, że Niemieccy pracodawcy pozwalniają polskich pracowników, co w
swoich konsekwencjach może doprowadzić do wzrostu zubożenia społeczeństwa i zwiększenia się ilości zachowań patologicznych znacznych rozbojów i kradzieży , gdyż ludzie nie mając źródła dochodów nie będą mieli na przysłowiowy "chleb".

Co w dalszych skutkach doprowadzić może do występowania przemocy bądź co gorsza do samobójstw.